Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với Sinh viên CQ50 và CQ51 – Học cùng lúc hai chương trình

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:11 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 15/09/2017 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 15/09/2017
Địa điểm: HT.A1 ĐT
Thành phần: Theo Thông báo
Chủ trì: PGS. Trương Thị Thủy
Chuẩn bị: Theo phân công
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ