Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Hướng dẫn bảo vệ Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 24 đợt 2

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:23 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Chủ Nhật, 17/09/2017 vào lúc 14h30
Ngày kết thúc: Chủ Nhật, 17/09/2017
Địa điểm: HT. G4 PHC
Thành phần: Học viên khóa 24 đợt 2
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Thản
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ