Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Chi bộ Khoa Thuế và Hải quan tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2018

Cập nhật: Thứ Bảy, 12/01/2019 08:07 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 14/01/2019 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 14/01/2019
Địa điểm: Phòng Hội thảo TV
Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong chi bộ và đại biểu mời
Chủ trì: TS. Vũ Duy Nguyên
Chuẩn bị: THQ; TV
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Chi bộ Khoa Thuế và Hải quan tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2018

 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết