Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phan Thị Hồng Minh

Cập nhật: Thứ Bảy, 12/01/2019 08:11 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 14/01/2019 vào lúc 15h00
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 14/01/2019
Địa điểm: P206 PPT
Thành phần: Theo Quyết định số 1410/QĐ-HVTC ngày 03/12/2018
Chủ trì: PGS. Trương Thị Thủy
Chuẩn bị: SĐH
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho

 NCS Phan Thị Hồng Minh
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết