Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Anh Tuấn

Cập nhật: Thứ Bảy, 12/01/2019 08:14 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Ba, 15/01/2019 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Ba, 15/01/2019
Địa điểm: P206 PPT
Thành phần: Theo Quyết định số 1643/QĐ-HVTC ngày 25/12/2018
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: SĐH
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp

 Bộ môn cho NCS Nguyễn Anh Tuấn
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết