Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Họp hội đồng xét điều kiện thực tập của hệ Đại học chính quy khóa 53 (Chương trình 1)

Cập nhật: Thứ Bảy, 12/01/2019 08:19 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Tư, 16/01/2019 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Tư, 16/01/2019
Địa điểm: PH.B LVH
Thành phần: Theo Quyết định số 1491/QĐ- HVTC ngày 17/12/2018
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: KT&QLCL; VP
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Họp hội đồng xét điều kiện thực tập

của hệ Đại học chính quy khóa 53 (Chương trình 1)
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết