Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Trao Quyết định nghỉ hưu cho bà Đàm Thị Kim Hồng, Khoa Tại chức

Cập nhật: Thứ Bảy, 12/01/2019 08:20 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 17/01/2019 vào lúc 10h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 17/01/2019
Địa điểm: PH.B LVH
Thành phần: Đại diện ĐU, BGĐ, CĐHV; viên chức Khoa Tại chức và đại biểu mời
Chủ trì: PGS. Phạm Văn Liên
Chuẩn bị: VP, TCCB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Trao Quyết định nghỉ hưu cho

 bà Đàm Thị Kim Hồng, Khoa Tại chức
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết