Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Hai (09/01/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Hai
09/01/2017

Sáng
Chiều
sự kiện Từ 13h30: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài năm 2016
sự kiện Từ 14h30: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Phí Thị Kim Thư
sự kiện Từ 15h30: Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 11/2016)