Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Ba (10/01/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Ba
10/01/2017

Sáng
sự kiện Từ 09h00: Tổ chức gặp mặt, tôn vinh nữ Phó Giáo sư năm 2016
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Tổng kết công tác đảng năm 2016