Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Năm (12/01/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Năm
12/01/2017

Sáng
sự kiện Từ 08h00: Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Công đoàn Học viện
sự kiện Từ 09h00: Làm việc với Đại học Leeds Beckett về chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Bế giảng hệ văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 2/2013) và khóa 14 (TS đợt 1/2014)