Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Bảy (14/01/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Bảy
14/01/2017

Sáng
sự kiện Từ 09h00: Khai giảng cao học khóa 25 (đợt 2) tại Điện Biên
sự kiện Từ 09h30: Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 11/2016)
Chiều
sự kiện Từ 15h00: Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 11/2016)