Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Hai (14/01/2019)
                          In lịch công tác  
Thứ Hai
14/01/2019

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Chi bộ Khoa Thuế và Hải quan tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2018
sự kiện Từ 08h30: Làm việc với Bộ môn Thuế Nhà nước và Bộ môn Kế toán Quản trị về việc hoàn thiện hồ sơ miễn môn F5, F6
sự kiện Từ 09h00: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Quốc Hoàn
Chiều
sự kiện Từ 13h30: Chi bộ khoa LLCT tổng kết công tác Đảng năm 2018
sự kiện Từ 15h00: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phan Thị Hồng Minh
sự kiện Từ 15h30: Thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Tài chính về chấp hành pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Học viện Tài chính

Danh sách liên kết