Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Ba (15/01/2019)
                          In lịch công tác  
Thứ Ba
15/01/2019

Sáng
sự kiện Từ 07h30: Chi bộ Khoa TCDN tổng kết công tác Đảng năm 2018
Chiều
sự kiện Từ 13h30: Chi bộ Khoa QTKD Tổng kết công tác Đảng năm 2018
sự kiện Từ 14h00: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Anh Tuấn

Danh sách liên kết