Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Hôm nay: Thứ Tư (16/01/2019)
                          In lịch công tác  
Thứ Tư
16/01/2019

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Chi bộ khoa Kế toán Tổng kết công tác đảng năm 2018
Chiều
sự kiện Từ 13h00: Tọa đàm nội dung Đề tài trọng điểm cấp NN mã số KX.01.30/16-20, chủ đề Tài chính toàn diện và tiêu thức đánh giá tính bền vững
sự kiện Từ 14h00: Họp hội đồng xét điều kiện thực tập của hệ Đại học chính quy khóa 53 (Chương trình 1)

Danh sách liên kết