Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Sáu (18/01/2019)
                          In lịch công tác  
Thứ Sáu
18/01/2019

Sáng
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Chi bộ Khoa Hê thống TTKT tổng kết công tác Đảng năm 2018
sự kiện Từ 15h00: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Thanh Tuấn

Danh sách liên kết