Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Hôm nay: Thứ Ba (21/03/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Ba
21/03/2017

Sáng
sự kiện Từ 09h00: Sơ kết và trao học bổng học kỳ I năm học 2016 – 2017 Khoa Quản trị kinh doanh
Chiều
sự kiện Từ 13h30: Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 Khoa Ngoại ngữ
sự kiện Từ 15h30: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Dương Ngọc Quang