Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Tư (22/03/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Tư
22/03/2017

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Họp Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ
Chiều
sự kiện Từ 15h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Lê Thị Hương