Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Năm (23/03/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Năm
23/03/2017

Sáng
sự kiện Từ 09h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Trần Thị Phương Mai
Chiều