Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Sáu (24/03/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Sáu
24/03/2017

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài năm 2016
Chiều
sự kiện Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Thủy
sự kiện Từ 15h30: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lý Quang Thái