Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Tư (24/05/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Tư
24/05/2017

Sáng
sự kiện Từ 09h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 6/2017)
Chiều
sự kiện Từ 15h00: Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Văn Bình, Văn phòng Học viện
sự kiện Từ 18h00: Cuộc thi tìm hiểu về Hải quan - Festival Hải quan năm 2017