Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Năm (25/05/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Năm
25/05/2017

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Hội thảo khoa học giáo viên Khoa Lý luận chính trị
sự kiện Từ 08h30: Làm việc với Đại học Luật Hà Nội về việc “Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác tổ chức thi kết thúc học phần”
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh
sự kiện Từ 18h30: Giao lưu, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên