Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Sáu (26/05/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Sáu
26/05/2017

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Làm việc với Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội về công tác vệ sinh trường học
sự kiện 08h30-17h00: Đào tạo kế toán quốc tế theo chương trình của ACCA (Môn F2: Management Accounting)
Chiều
sự kiện Từ 13h30: Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Ngoại ngữ