Tiếng Việt | English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Hôm nay: Chủ Nhật (28/05/2017)
                          In lịch công tác  
Chủ Nhật
28/05/2017

Sáng
sự kiện Từ 07h30: Thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt III năm 2017
sự kiện 07h30-12h00: Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ II
Chiều