Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Hai (11/09/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Hai
11/09/2017

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Họp hội đồng xét tuyển hệ Đại học chính quy Khóa 55 (Diện xét tuyển theo Nghị Quyết 30A)
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Họp triển khai xây dựng phần mềm quản lý theo hệ thống tín chỉ
sự kiện Từ 15h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Nguyễn Thị Bình