Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Tư (13/09/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Tư
13/09/2017

Sáng
sự kiện 09h00-14h00: Đoàn cán bộ Học viện Kinh tế - Tài chính Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý khoa học, công tác cán bộ và sau đại học
Chiều