Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Năm (14/09/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Năm
14/09/2017

Sáng
sự kiện Từ 09h00: Làm việc với bộ môn Quản lý kinh tế về công tác cán bộ
sự kiện Từ 10h00: Làm việc với bộ môn Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Làm việc với bộ môn Bảo hiểm về công tác cán bộ
sự kiện Từ 15h00: Làm việc với bộ môn Quản trị tài chính quốc tế về công tác cán bộ
sự kiện Từ 18h00: Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 khối sinh viên khoa Kế toán