Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Sáu (15/09/2017)
                          In lịch công tác  
Thứ Sáu
15/09/2017

Sáng
sự kiện Từ 08h30: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với Sinh viên CQ50 và CQ51 – Học cùng lúc hai chương trình
Chiều