Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 03/03/2017 - 8:46

Hội nghị Sơ kết Chương trình chất lượng cao Học kỳ I năm học 2016 – 2017
Sáng ngày 23/02/17, tại hội trường chất lượng cao 307, Học viện Tài chính tổ chức Sơ kết Chương trình chất lượng cao Học kỳ I, năm học 2016 - 2017.

Sáng ngày 23/02/17, tại hội trường chất lượng cao 307, Học viện tổ chức Sơ kết Chương trình chất lượng cao Học kỳ I, năm học 2016 - 2017 dưới sự chủ trì của PGS.TS Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện Tài chính và sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo các Ban, Khoa ,Bộ môn và các đơn vị liên quan.

Phó giám đốc Học viện Trương Thị Thủy chủ trì

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp thông qua 15 báo cáo bằng văn bản và lắng nghe 12 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Đặc biệt trước khi họp sơ kết các khoa đã lắng nghe 45 ý kiến của sinh viên Chương trình chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu sôi nổi. Các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, mang tính chất xây dựng, xác định sinh viên chương trình chất lượng cao là khách hàng đặc biệt cần phải quan tâm xây dựng những quy chế, quy định đồng bộ để phục vụ một cách tốt nhất cho sinh viên chương trình chất lượng cao.

PGS.TS Mai Ngọc Anh Trưởng khoa Kế Toán Báo cáo sơ kết công tác triển khai Chương trình chất lượng cao học kỳ I năm học 2016-2017 của Khoa Kế toán

PGS.TS Bùi Văn Vần Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp báo cáo sơ kết công tác triển khai Chương trình chất lượng cao học kỳ I năm học 2016-2017 của Khoa Tài chính Doanh nghiệp

TS. Nguyễn Đào Tùng trưởng Ban Quản lý đào tạo báo cáo tình hình công tác đào tạo Chương trình chất lượng cao học kỳ I năm học 2016-2017

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, kết thúc vào 12h00 cùng ngày, kết luận của hội nghị là cơ sở để các đơn vị thực hiện công tác trọng tâm đến hết Học kì II năm học 2016-2017.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 532