Tiếng Việt | English
Thứ ba, 14/03/2017 - 13:48

Học viện Tài chính phát động hưởng ứng hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ II năm 2017
Sáng ngày 12/3, Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đã phát động hưởng ứng Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II - năm 2017 do T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đến dự chương trình có PGS.,TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng Ban Công tác chính trị và sinh viên, Ths. Phạm Văn Hào - Phó bí thư Đoàn thanh niên, cùng các thầy cô giáo và hơn 500 các bạn sinh viên Học viện tham gia khai mạc và dự thi.

Thầy và trò Học viện Tài chính tham gia Lễ phát động hưởng ứng

Hội thi “Ánh sáng soi đường lần II”, năm 2017

Đông đảo sinh viên Học viện tham gia Lễ phát động Hội thi

“Ánh sáng soi đường lần II”, năm 2017

Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là dịp nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Các thí sinh đang thực hiện phần thi trực tuyến của mình trong phòng máy

Hội thi được tổ chức gồm các nội dung kiến thức cơ bản về: Kiến thức về Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xãhội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần hăng say học tập, rèn luyện của sinh viên Học viện Tài chính cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy- BGĐ, Ban Công tác chính trị và sinh viên, Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên HVTC, hy vọng sẽ thu được những kết quả tốt nhất trong Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ  II, năm 2017.

Không khí nghiêm túc trong phòng thi trực tuyến

Thời gian: Từ  09g00 ngày 05/3/2017 đến 22g00 ngày 16/4/2017.

Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong mỗi tuần.

Cách thức đăng ký: Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ  www.anhsangsoiduong.vn

 

Đoàn Thanh niên
Số lần đọc: 447