Tiếng Việt | English
Thứ tư, 12/04/2017 - 15:48

Hội nghị giao ban đào tạo học kì II năm học 2016 - 2017
Sáng ngày 12/04/2017, Học viện Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào học kì II năm học 2016 - 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; lãnh đạo các bộ môn; chuyên viên: Ban QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, Khoa SĐH, Khoa TC và VP các khoa.

Chủ trì Hội nghị PGS.,TS. Trương Thị Thủy, Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Đào Tùng – Trưởng ban Quản lý Đào tạo tóm tắt tình hình thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý và phục vụ đào tạo học kì I năm học 2016-2017. Theo báo cáo: thực hiện kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017 theo Thông báo số 1063/TB - HVTC ngày 18/10/2016 của Phó Giám đốc Học viện, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý và phục vụ đào tạo, các hoạt động đào tạo diễn ra đúng kế hoạch.

Chủ trì Hội nghị PGS., TS. Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện

TS. Nguyễn Đào Tùng – Trưởng ban QLĐT tóm tắt tình hình thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý và phục vụ đào tạo 

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đào tạo. Các ý kiến tập trung chủ yếu về kế hoạch đào tạo, về điều kiện cơ sơ vật chất, về phối hợp giữa các đơn vị, về công tác tuyển sinh... 

 

PGS.TS. Mai Ngọc anh - Trưởng khoa Kế toán đóng góp ý kiến

ThS. Nguyễn Đình Sơn Thành  - Giám đốc Trung tâm thông tin giải trình một số vấn đề liên quan đến Trung tâm Thông tin

PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt - Trưởng bộ môn Quản lý Tài chính công - Khoa Tài chính công góp ý

Trưởng khoa Sau đại học - Nguyễn Tuấn Phương góp ý

PGS.TS Bùi Văn Vần - Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp phát biểu

PGS.TS Trần Xuân Hải - Trưởng ban QLKH giải trình một số vấn đề liên quan đến Ban QLKH

TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Phó Trưởng khoa Cơ bản thảo luận & đóng góp ý kiến

Trưởng ban QLĐT - TS. Nguyễn Đào Tùng giải trình thêm một số thông tin

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Trương Thị Thủy nhận định: Trong thời gian vừa qua, các hoạt động đào tạo nhìn chung được thực hiện tốt; tổ chức quản lý đào tạo, vận hành chương trình cũng như tuyển sinh đã có những bước phát triển. Qua đây, PGS.TS Trương Thị Thủy cũng phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị trong Học viện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy công tác đào tạo của Học viện ngày càng hoàn thiện hơn, kết luật giao ban đào tạo sẽ được gửi đến từng đơn vị trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 596