Tiếng Việt | English
Thứ hai, 17/04/2017 - 11:1

Học viện Tài chính khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuẩn chức danh giảng viên chính
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2014 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II); Quyết định số 1304/QĐ-HVTC ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức Học viện năm 2017.

Để đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn chức danh giảng viên chính, vào 8h00, ngày 08/4/2017, tại phòng 320, nhà G7, số 8, Phan Huy Chú, Ban tổ chức cán bộ Học viện Tài chính phối kết hợp với Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuẩn chức danh giảng viên chính” cho 80 học viên là các giảng viên thuộc các Khoa, Ban trong toàn Học viện.

Chủ trì buổi khai giảng gồm có: TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Tài chính; TS. Mai Thị Khuyên – Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo viên cho lớp Bồi dưỡng là các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội: GS.TS. Đinh Quang Báo; PGS.TS. Đặng Xuân Hải; PGS.TS. Trịnh Văn Minh; TS. Nguyễn Kiều Oanh,...

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ học tập, nghiên cứu 11 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Chuyên đề 2: Lý luận về hành chính nhà nước.

Chuyên đề 3: Quản lý giáo dục đại học trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chuyên đề 4: Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học.

Chuyên đề 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Chuyên đề 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Chuyên đề 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực.

Chuyên đề 8: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục đại học.

Chuyên đề 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo.

Dự kiến lớp Bồi dưỡng sẽ thi, đi thực tế và nộp báo cáo thu hoạch, bế giảng vào tháng 6/2017.

Một số hình ảnh ghi tại lớp học: 

Ban TCCB
Số lần đọc: 767