Tiếng Việt | English
Thứ tư, 19/04/2017 - 14:25

Hoạt động thể thao tháng 4/2017 của Học viện Tài chính
Theo kế hoạch hoạt động của Hội TT ĐH&CN Hà Nội năm 2017; trong tháng 4/2017 có tổ chức thi đấu các môn thể thao: Cầu lông và Bóng bàn. Được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám đốc Học viện, Hội TT ĐH&CN Học viện tổ chức 02 đoàn Vận động viên CBVC và sinh viên Học viện tham gia thi đấu 02 môn thể thao.

Môn Cầu lông tổ chức từ ngày 07-08- 09/4 tại trường Đại học Bách khoa; tham gia giải có 25 trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà nội; Đoàn Học viện Tài chính tham gia ở các nội dung đôi nam > 46 tuổi, đôi nữ dưới 35 tuổi trở xuống và đội Nam + nữ CBVC dưới 36 – 45 tuổi;  Sinh viên nôi dung đồng đội nữ, đôi nữ và đơn nữ.

Lễ khai mạc giải Cầu lông

Kết quả môn Cầu lông

- Giải CBVC:

01 Huy chương Bạc nội dung đôi nam > 46 tuổi, (Nguyễn Phúc Đài, Khoa Kinh tế và Bùi Văn Khanh, Khoa Cơ bản)

01 Huy chương Đồng nội dung đôi nam+nữ từ 36 - 45 tuổi, (Phạm Thị Hà, Ban QLĐT và Nguyễn Quốc Việt, Khoa Cơ bản)

Huy Chương đồng Đôi nam+ nữ CBVC

- Giải sinh viên: 01 Huy chương Đồng đôi nữ SV (Lê Hà Thu, CQ51/11.06; Lê Anh Phương, CQ52/21.18, Phạm Phương Linh, CQ53/11.16 và Chu Thúy  Huệ, CQ53/11.09)

Ảnh đồng đội nữ SV

01 Huy chương Đồng đôi nữ SV, (Lê Hà Thu, CQ51/11.06; Lê Anh Phương, CQ52/21.18)

  Huy chương Đồng đôi nữ SV 

Môn Bóng bàn tổ chức vào ngày 15 và 16/4 tại trường Đại học Quốc gia; tham gia giải có 21 trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà nội; Đoàn học viện Tài chính tham gia ở các nội dung đôi nam, đơn nam > 46 tuổi, đơn nam và đôi nam 36 – 45 tuổi;  Sinh viên tham gia nội dung đơn nam, đơn nữ  và đôi nam+ nữ.

Kết quả môn Bóng bàn:

- Giải CBVC: 01 Huy chương Vàng nội dung đôi nam > 46 tuổi, (Thái Bá Công, Khoa Kế toán và Bùi Văn Khanh, Khoa Cơ bản).

Trao giải đôi nam >45 tuổi

01 Huy chương Vàng dung đơn nam > 46 tuổi, (Thái Bá Công, Khoa Kế toán); và 01 Huy chương Bạc dung đơn nam > 46 tuổi (Phạm Ngọc Long, Khoa Cơ bản)

Trao giải đơn nam > 45 tuổi

01 Huy chương Đồng nội dung đơn nam từ 36 - 45 tuổi, (Nguyễn Vĩnh Tuấn, Khoa Kế toán)

Trao giải đơn nam 36-45 tuổi

- Giải sinh viên: 01 Huy chương Vàng nội dung đôi nam + nữ, (Vũ mạnh Duy CQ53.3.03 và Vũ Thị Thùy Linh CQ54.61.01).

Ảnh trao giải đôi nam + nữ SV

01 Huy chương Đồng nội dung đơn nam, (Vũ mạnh Duy CQ53.3.03).

Ảnh trao giải đơn nam SV

 

 

 

 

 

Bộ môn GDTC
Số lần đọc: 496