Tiếng Việt | English
Thứ ba, 06/06/2017 - 9:43

Khoa Kế toán tổ chức hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo kế toán – kiểm toán trong điều kiện hội nhập quốc tế”
Ngày 2 tháng 6 năm 2017, tại Phòng họp A, Học viện Tài chính, Khoa kế toán đã tổ chức thành công hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo kế toán – kiểm toán trong điều kiện hội nhập quốc tế” với sự cộng tác chặt chẽ và có hiệu quả của các nhà khoa học, các đơn vị trong Học viện. Đây là phiên hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo mà Khoa đang tập trung nghiên cứu về “Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học kế toán – kiểm toán trong điều kiện hội nhập quốc tế”.

Trong lộ trình hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã và đang cải cách một cách căn bản, toàn diện trên cơ sở tiếp cận và hoà nhập có chọn lọc những nguyên tắc, thông lệ phổ biến của quốc tế về kế toán, kiểm toán. Do vậy, việc đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế tại Việt Nam là hết sức cần thiết trên cơ sở vẫn giữ những nét đặc trưng đồng thời tiệm cận các chuẩn chung của thế giới, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học cần bắt đầu từ việc nhận thức đúng đắn mục tiêu của hoạt động đào tạo và nghiên cứu nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng. Trong điều kiện của Học viện Tài chính và Khoa Kế toán, các nhân tố tác động đến quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học bao gồm nhiều nhóm nhân tố bên trong, bên ngoài, định hình bối cảnh cho việc hình thành các quan điểm và định hướng chung. Từ logic đó, hội thảo được tiến hành nhằm phân tích làm rõ bối cảnh làm tiền đề cho hoạt động đổi mới đào tạo nghiên cứu khoa học kế toán - kiểm toán, từ đó đề xuất các quan điểm và định hướng chung đổi mới đào tạo đại học, sau đại học và hoạt động nghiên cứu khoa học kế toán, kiểm toán ở Học viện thời gian tới.

PGS.TS. Mai Ngọc Anh phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo

Hội thảo được chủ trì bởi PGS., TS. Mai Ngọc Anh – Trưởng khoa kế toán, PGS., TS. Thịnh Văn Vinh – Phó trưởng khoa Kế toán, PGS., TS. Ngô Thị Thu Hồng - Phó trưởng khoa Kế toán.

Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo kế toán – kiểm toán trong điều kiện hội nhập quốc tế” được tổ chức nhằm mở ra một diễn đàn chuyên môn chuyên sâu để thảo luận về cách thức, phương pháp và những nội dung cần tiếp tục đổi mới trong đào tạo kế toán - kiểm toán hướng tới chuẩn quốc tế. Đây là vấn đề vừa mang tính thời sự cấp bách, vừa là mối quan tâm, là trách nhiệm và cũng là thách thức đối với đội ngũ làm công tác kế toán – kiểm toán, nhất là những giảng viên, cán bộ làm công tác đào tạo về kế toán – kiểm toán Việt Nam.

Đến tham dự hội thảo có các đại biểu: PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt - Phó giám đốc Học viện Tài chính; TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Trưởng ban Tổ chức cán bộ, TS. Nguyễn Đào Tùng – Trưởng Ban Quản lý đào tạo, TS. Ngô Thanh Hoàng – Phó trưởng ban Quản lý khoa học, PGS., TS. Nguyễn Bá Minh – Viện trưởng Viện kinh tế tài chính, PGS., TS. Chúc Anh Tú – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học cùng toàn thể giảng viên Khoa kế toán.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã đi sâu thảo luận, tập trung làm rõ 3 vấn đề chính:

Một là, sự cần thiết và quan điểm đổi mới đào tạo kế toán – kiểm toán trong điều kiện hội nhập quốc tế trong mối liên hệ với thực trạng môi trường đào tạo và chương trình đào tạo tại Học viện Tài chính, Khoa Kế toán hiện nay.

Hai là, các cách tiếp cận, quan điểm đào tạo và kinh nghiệm thiết kế chương trình, nội dung đào tạo kế toán – kiểm toán trên thế giới.

Ba là, định hướng đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo các học phần Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán.

PGS.TS. Mai Ngọc Anh nêu các nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận tại hội thảo

Hội thảo đã lắng nghe trực tiếp 04 bài tham luận từ đại diện của bốn bộ môn trong Khoa Kế toán. Các bài tham luận đã tập trung làm rõ thực trạng nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo hiện nay tại Học viện Tài chính; cách tiếp cận, quan điểm đào tạo và kinh nghiệm thiết kế nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo kế toán – kiểm toán của các hiệp hội ngành nghề và các trường đại học trên thế giới; trên cơ sở đó đưa ra các định hướng đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo các học phần Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị và Kiểm toán trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân tham luận tại hội thảo

PGS., TS. Thịnh Văn Vinh tham luận tại hội thảo

PGS., TS. Ngô Thị Thu Hồng tham luận tại hội thảo

TS. Nguyễn Tuấn Anh tham luận tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt thay mặt lãnh đạo Học viện Tài chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu khoa học của Khoa kế toán trong năm học 2016 - 2017. PGS cho rằng chủ đề và các nội dung chuyên môn đã được các nhà khoa học đưa ra thảo luận tại Hội thảo là những vấn đề rất quan trọng, cấp bách trong bối cảnh đào tạo hiện nay. PGS cũng đưa ra một số gợi ý trong việc đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học trên góc độ quản lý và tổ chức quá trình đào tạo, đồng thời đề nghị các bộ môn trong khoa sớm phối hợp để triển khai chi tiết hơn những vấn đã được bàn tại hội thảo.

PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo

Hội thảo diễn ra trong không khí sôi nổi và nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, có giá trị của các nhà khoa học là các đại biểu, các giảng viên trong khoa. Các ý kiến đóng góp cả về mặt lý luận và thực tiễn trong đổi mới hoạt động đào tạo từ đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo đến đổi mới chương trình đào tạo kế toán – kiểm toán, nhằm thực hiện sứ mạng chung của Học viện trong việc“Cung cấp các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học tài chính, kế toán chất lượng cao cho xã hội”.

TS. Nguyễn Đào Tùng – Trưởng ban QLĐT phát biểu tại hội thảo

TS. Ngô Thanh Hoàng – Phó Trưởng ban QLKH phát biểu tại hội thảo)

PGS., TS. Nguyễn Bá Minh – Viện trưởng viện Kinh tế - Tài chính phát biểu tại hội thảo

TS. Hoàng Văn Tưởng trao đổi về những rào cản đối với công tác đổi mới đào tạo hiện nay

PGS., TS. Phạm Tiến Hưng trao đổi về cách thức đổi mới đào tạo tại hội thảo

GVC, NCS. Đặng Thế Hưng trao đổi về đổi mới nội dung đào tạo môn KTTC tại hội thảo

TS. Nguyễn Thu Hoài trao đổi về cách thức đổi mới đào tạo môn học KTTC tại hội thảo

Hội thảo thực sự là diễn đàn bổ ích để các nhà khoa học cùng nhau chia sẻ về những vấn đề mang tính thời sự và những xu hướng, những kinh nghiệm quốc tế về cách thức đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo kế toán – kiểm toán trong giai đoạn hiện nay.

Cuối buổi hội thảo, PGS., TS. Mai Ngọc Anh phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo. PGS nêu rõ những kết quả thu được từ hội thảo sẽ là khởi điểm để đội ngũ các nhà khoa học Khoa kế toán tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trên thế giới, triển khai vào các hệ đào tạo và chương trình đào tạo chất lượng cao tại Học viện Tài chính trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, PGS Mai Ngọc Anh cũng gợi mở về chủ đề đang được các nhà khoa học trẻ của Khoa vô cùng quan tâm ở phiên tiếp theo của Hội thảo “Đổi mới nghiên cứu khoa học kế toán – kiểm toán trong điều kiện hội nhập quốc tế” dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 nhằm tổng thuật lại các lý thuyết khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học thường được sử dụng trong nghiên cứu kế toán, kiểm toán trong khoảng thời gian từ 10-15 năm trở lại, đồng thời xác định ra những xu hướng nghiên cứu chính về kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán của các nhà khoa học trên thế giới trong những năm gần đây.

PGS.TS. Mai Ngọc Anh phát biểu tổng kết, bế mạc hội thảo

Các nhà khoa học chúc mừng buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp

Thay mặt cho Ban tổ chức hội thảo, PGS. TS. Mai Ngọc Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc của Khoa kế toán tới Lãnh đạo Học viện Tài chính, các ban, khoa chức năng của Học viện, các nhà khoa học đến từ các đơn vị, các giảng viên trong khoa… đã cộng tác để Khoa kế toán chuẩn bị và tổ chức thành công buổi hội thảo này./.

Khoa Kế toán
Số lần đọc: 848