Tiếng Việt | English
Thứ ba, 13/06/2017 - 10:7

Học viện Tài chính tổ chức hội thảo với chủ đề “Cơ chế chính sách và công cụ tài chính kế toán phát triển thị trường khoa học & công nghệ ở Việt Nam”
Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2017 Học viện Tài chính đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế chính sách và công cụ tài chính kế toán phát triển thị trường khoa học & công nghệ ở Việt Nam”.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

Đến tham dự Hội thảo, về phía Học viện Tài chính PGS.TS. Phạm Văn Liên, Phó giám đốc Học viện, PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Phó giám đốc Học viện, cùng các nhà Khoa học trong Học viện

Về phía các đơn vị ngoài Học viện có ông Trần Minh Trí – Viện Kinh tế chính trị thế giới; Ông Lê Toàn Thắng – Bộ Khoa học & Công nghệ; TS Nguyễn Huy Cường - Bộ Khoa học & Công nghệ; Ths Phạm Ngọc Tú – Tập đoàn Bảo Việt, TS Phạm Ngọc Anh – Kiểm toán Nhà nước, TS Phạm Văn Bình – Cục quản lý giá – Bộ Tài Chính, TS Lê Thanh Huyền – Viện Chiến lược & Chính sách – BTC, TS. Nguyễn Minh Phong- Báo Nhân dân Cùng các vị đại biểu, các nhà khoa học tham dự hội thảo và các cơ quan thông tấn báo chí

PGS.TS. Phạm Văn Liên – Phó Giám Đốc Học viện Tài chính phát biểu đề dẫn khai mạc, chỉ đạo Hội thảo.

PGS.TS. Phạm Văn Liên  thay mặt cho Lãnh đạo Học viện phát biểu đề dẫn khai mạc, chỉ đạo Hội thảo. Bài đề dẫn của PGS khẳng định trong nền kinh tế thị trường, muốn phát triển được khoa học & công nghệ đòi hỏi phải có thị trường Khoa học và Công nghệ phát triển. Trong đó cơ chế, chính sách và công cụ Tài chính kế toán có vai trò hết sức quan trọng. Ban tổ chức hội thảo nhận được 42 bài viết và mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các vị đại biểu có mặt trong Hội thảo này để làm rõ  sâu sắc thêm các vấn đề sau đây:

Một là, đi sâu phân tích các khía cạnh lý thuyết cũng như thực tiễn về thị trường khoa học & công nghệ, đánh giá thực trạng cơ chế chính sách và công cụ tài chính, kế toán phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam trong thời gian qua.

Hai là, Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như sử dụng công cụ tài chính, kế toán góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ ở Việt Nam

PGS.TS Phạm Văn Liên- Phó giám đốc Học viện Tài chính, PGS.TS Nguyễn Tiến Thuận – Khoa Tài chính Quốc tế chủ trì Hội thảo

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội thảo đã nhận được 4 tham luận và 17 ý kiến thảo luận làm rõ được các vấn đề  chủ yếu sau đây:

- Làm rõ nội hàm của thị trường Khoa học và Công nghệ; Các yếu tố cấu thành thị trường Khoa học và Công nghệ

- Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính kế toán góp phần thúc đẩy thị trường Khoa học Công nghệ phát triển

- Thực trạng của thị trường khoa học công nghệ tại Việt Nam trong thời gian qua

- Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế chính sách và công cụ tài chính kế toán sử dụng trong thời gian qua

- Phát triển thị trường khoa học công nghệ trong thời gian tới.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và công cụ tài chính kế toán góp phần thúc đẩy thị trường Khoa học và Công nghệ phát triển bao gồm:

+  Cần có hệ thống cơ chế, chính sách tài chính tác động đến mọi chủ thể tham gia vào thị trường KH&CN.

+ Hoàn thiện chính sách thuế theo hướng: ưu đãi thuế TNDN có trọng tâm, trọng điểm

+ Đổi mới có cần chi NSNN cho KH&CN theo hướng chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ, tăng tính hiệu quả của chi NSNN gắn với kết quả đầu ra.

 + Hoàn thiện chính sách tín dụng cho hoạt động KH&CN với lãi suất ưu đãi, cơ chế thông thoáng, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp KH&CN được tiếp cận vốn để nghiên cứu, phát triển. 

+ Lựa chọn cơ chế định giá đặc thù, phù hợp với sản phẩm KH&CN trên thị trường KH&CN ở Việt Nam, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. 

Một số hình ảnh của Hội thảo:

 

 

 

 

 

Ban QLKH
Số lần đọc: 689