Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 31/08/2017 - 10:40

Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2016-2017
Chiều ngày 29/8/2017, tại hội trường 700, Học viện Tài chính đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2016-2017 dưới dự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện. Cùng sự tham dự của các đồng chí trong ban Giám đốc Học viện, đại biểu đương nhiên và các cán bộ, giảng viên được bầu từ các đơn vị trong Học viện.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân; Báo cáo về công khai tài chính của Học viện. Cũng trong Hội nghị các đơn vị trực thuộc Học viện và cán bộ, công chức viên chức đang làm việc tại Học viện đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến, đồng thời đại diện các vị chức năng như Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Đào tạo, Ban Quản trị thiết bị, Ban Quản lý khoa học và Khoa Sau đại học đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung trong Báo cáo.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức Học viện quyết tâm đưa Học viện Tài chính tiếp tục những bước phát triển vững mạnh trong năm học mới 2017 – 2018, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo về phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện trình bày 

Báo cáo tổng kết năm 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018

PGS.,TS. Ngô Văn Hiền - Chánh VP Học viện khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

PGS., TS. Phạm Văn Liên - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc HV tổng hợp các ý kiến trong Hội nghị

PGS.,TS. Vũ Văn Ninh trình bày Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân

Ths. Nguyễn Lê Mai - Phó trưởng Ban TCKT trình bày Báo cáo công khai tài chính của Học viện

TS. Nguyễn Mạnh Thiều - Trưởng Ban TCCB giải trình trước Hội nghị các vấn đề liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ

TS. Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban QLĐT giải trình các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo

Đoàn Thư ký Hội nghị

 

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 279