Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 13/09/2017 - 14:51

Đại hội Chi bộ giáo viên khoa Tài chính Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2017-2020: Sôi nổi, thẳng thắn & quyết tâm
ĐẠI HỘI CHI BỘ GIÁO VIÊN KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHIỆM KỲ 2017 – 2020: SÔI NỔI, THẲNG THẮN VÀ QUYẾT TÂM

Toàn cảnh Đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tham dự đại hội, về phía các đại biểu mời có Th.S Trương Văn Quý – Phó Bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài Chính; Th.S Phạm Lan Phương – Bí thư Chi bộ Khoa Ngoại Ngữ. Về phía Khoa TCDN có PGS.TS Bùi Văn Vần – Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khoa TCDN cùng toàn thể các Đảng viên chi bộ  khoa TCDN.

Th.S Trương Văn Quý – Phó Bí thư thường trực kiêm Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài chính tham dự đại hội chi bộ khoa TCDN

Đại biểu mời: Th.S Phạm Lan Phương – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

PGS.TS Bùi Văn Vần – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tài chính doanh nghiệp

Sau nghi lễ chào cờ, khai mạc, Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm: PGS.TS. Bùi Văn Vần – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và PGS.TS Vũ Văn Ninh - Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; Ban Thư ký gồm: TS. Nguyễn Hồ Phi Hà và ThS. Trần Thị Thanh Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

Mở đầu, Đại hội đã được nghe toàn văn Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020 do PGS. TS. Vũ Văn Ninh, thay mặt Chi uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình bày. Báo cáo tổng kết đã khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; những thuận lợi, khó khăn đối với việc triển khai các nhiệm vụ công tác Đảng của chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2015-2017. Trong bối cảnh có nhiều biến động về lực lượng (trong nhiệm kỳ Chi bộ kết nạp 02 Đảng viên mới; tiếp nhận lại 02 Đảng viên hoàn thành tu nghiệp ở nước ngoài; 05 Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng đi do nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; tiếp nhận 05 Đảng viên chuyển sinh hoạt đến do mới được tuyển dụng và chuyển về); tuy nhiên, với sự đoàn kết nhất trí của tập thể chi uỷ và việc phát huy cao độ vai trò tiền phong, gương mẫu của các Đảng viên, công tác Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi.

PGS.TS.Vũ Văn Ninh thay mặt Chi uỷ trình bày BCTK công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020 

*Về lãnh đạo chính trị, tư tưởng: Chi bộ đã triển khai kịp thời và nghiêm túc Nghị quyết của đảng uỷ cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn khoa. Chi bộ thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, giáo viên trong Khoa, định hướng thông tin cho cán bộ Đảng viên; từ đó, có biện pháp tác động kịp thời theo hướng tích cực, đảm bảo tinh thần đoàn kết nhất trí, yên tâm công tác gắn bó lâu dài với sự nghiệp đào tạo của Học viện. Đặc biệt, chi bộ đã sử dụng phối hợp nhiều hình thức để giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC và đảng viên trong chi bộ. Từ việc xây dựng, bổ sung thường xuyên các thông tin về cựu sinh viên thành đạt của khoa; cựu nghiên cứu sinh của chuyên ngành; cập nhật các hình ảnh về các hoạt động của khoa; tổ chức bình chọn, trao phần thưởng cho cán bộ lãnh đạo, viên chức tiêu biểu của khoa nhân ngày 20/11; tổ chức tặng hoa, quà đối với viên chức chuyển công tác, nghỉ hưu; tổ chức đón viên chức mới một cách trang trọng; chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, tri ân các Thầy, Cô nguyên là giáo viên và lãnh đạo các thời kỳ của khoa; tổ chức tốt các sự kiện lớn đối với CBVC như: 8/3; 20/10; 20/11; tới việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động đã trở thành thương hiệu của Khoa như: Festival Giám đốc Tài chính tương lai CFO hàng năm; chương trình từ thiện của Công đoàn khoa; thường xuyên viết bài truyền thông có chất lượng; v.v. qua đó, giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng tự hào của CBVC và sinh viên đối với khoa, chuyên ngành; từ đó, mỗi người xác định cho mình định hướng phấn đấu rèn luyện đúng đắn, góp phần xây dựng tập thể chi bộ và các đơn vị, bộ phận trong khoa vững mạnh.

Tổ chức trang trọng, nghĩa tình những buổi chia tay CBVC nghỉ hưu theo chế độ là một trong các hoạt động được Chi bộ khoa TCDN đặc biệt quan tâm.

* Về lãnh đạo công tác chuyên môn: Chi bộ đã lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và học tập bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên các Bộ môn trong khoa, đảm bảo các đơn vị và cá nhân trong khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH theo đúng kế hoạch và tiến độ được Học viện giao, phong trào học tập bồi dưỡng trong khoa rất sôi nổi; các Hội thảo khoa học của giáo viên và Hội thảo khoa học của sinh viên khoa TCDN ngày càng được nâng cao chất lượng; thu hút được sự quan tâm, chú ý của các nhà quản lý và các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, cũng như các cơ quan, ban ngành của trung ương, các Viện nghiên cứu kinh tế - tài chính lớn. Vai trò và trách nhiệm của các Đảng viên được đề cao, hầu hết các Đảng viên đều gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa, nhờ đó kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của khoa TCDN trong nhiệm kỳ vừa qua là rất ấn tượng.

Hội thảo khoa học giáo viên khoa TCDN luôn khai thác những vấn đề có tính thời sự cao, thu hút sự quan tâm của nhiều ban, ngành và thành công

*Về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ: trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã thực hiện tiến hành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo khoa và Bộ môn theo yêu cầu của Học viện, tạo cơ sở cho việc cất nhắc, đề bạt các CBVC có đủ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý và tư cách đạo đức vào các cương vị lãnh đạo. Chi bộ cũng định hướng việc lựa chọn nhân sự và chỉ đạo thành công ĐH Công đoàn khoa, ĐH LCĐ và chi đoàn GV khoa, đảm bảo trẻ hoá lực lượng trên cơ sở có sự kế thừa hợp lý; nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các hoạt động của Khoa và Học viện.

Chi bộ luôn coi trọng công tác tổ chức cán bộ, đề nghị Học viện bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo trẻ có năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo

*Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Khoa: Chi bộ thường xuyên theo dõi, định hướng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công đoàn và Liên chi đoàn khoa, đảm bảo phát huy vai trò và tiếng nói của các tổ chức Đoàn thể quần chúng trong các hoạt động của khoa, giữ mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng với quần chúng. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn giáo viên và LCĐ khoa đã đạt nhiều thành tích nổi bật, lôi cuốn đông đảo anh em tham gia, có tác dụng gắn kết các cá nhân với tập thể đơn vị, tạo ra những dấu ấn rõ nét, tiếp tục duy trì được truyền thống là các đơn vị có phong trào mạnh trong Học viện, nhiều Đảng viên của Chi bộ hiện giữ các trọng trách quan trọng trong BCH Đoàn TN, Công đoàn Học viện, Ban thanh tra nhân dân, UBKT của Đảng ủy Học viện.

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) luôn được tổ chức theo phong cách rất riêng của khoa “Tài chính doanh nghiệp”: luôn đổi mới, mang lại niềm vui bất ngờ

*Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và công tác khác: Liên tục trong 2 năm 2015, 2016, Chi bộ đều được công nhận là “Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” và được Đảng uỷ Học viện khen thưởng; 100% Đảng viên của chi bộ đều “hoàn thành tốt” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” qua các lần phân loại; trong nhiệm kỳ này chi bộ có 02 Đảng viên tham gia Đảng ủy HV, 01 Đảng viên tham gia UBKT Đảng ủy HV. Năm 2015, Chi bộ khoa được Đảng ủy HVTC tặng Giấy khen, 5 Đảng viên của Chi bộ được Đảng ủy HV khen thưởng; 02 GV của khoa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2016, Chi bộ khoa TCDN vinh dự là 1 trong 3 chi bộ của HVTC được Đảng uỷ Bộ Tài chính tặng Giấy khen về thành tích Xuất sắc trong công tác Đảng, 7 Đảng viên của chi bộ được Đảng ủy HV khen thưởng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, không có Đảng viên, cán bộ, giáo viên nào của khoa là đối tượng bị phản ánh trong các đơn thư khiếu nại của sinh viên, hoặc bị Học viện xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

Chi uỷ chi bộ khoa TCDN đón nhận Giấy khen của Đảng uỷ cơ quan Bộ tài chính do có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2016

Trên cơ sở đánh giá đúng mức những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; báo cáo đã đề ra phương hướng và nhiệm cụ công tác Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 về tất cả các mặt như công tác chính trị, tư tưởng; công tác chuyên môn; công tác tổ chức cán bộ; tổ chức Đoàn thể; công tác xây dựng Đảng, v.v; phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp theo Báo cáo tổng kết, Đại hội đã nghe báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội do Bí thư chi bộ - PGS. TS Bùi Văn Vần trình bày. Tại thời điểm tổ chức đại hội, tổng số Đảng viên của chi bộ Khoa là 40 người, với 100% là Đảng viên chính thức; tỷ lệ CBVC là Đảng viên rất cao: 85,1%. Tuổi đời bình quân của Đảng viên trong Chi bộ là 36,8 tuổi (cao nhất: 58 tuổi; trẻ nhất: 22 tuổi), độ tuổi từ 30-39 tuổi có số lượng Đảng viên cao nhất: 18 Đảng viên. Số tuổi Đảng bình quân của Chi bộ là 9 năm (cao nhất: 31 năm, thấp nhất: 1 năm). Theo giới tính, số Đảng viên nữ là 31 Đảng viên (77,5%); nam là 9 Đảng viên (22,5%). Hầu hết các vị trí chủ chốt trong các tổ chức chính quyền, đoàn thể, bộ phận trong khoa đều do các Đảng viên đảm nhiệm. Về trình độ chuyên môn: 37/40 Đảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên (tỷ lệ 92,5%); trong đó, có 5 Đảng viên là PGS,TS (12,5%); 14 Đảng viên có học vị Tiến sĩ (35%). Trình độ chuyên môn cao gắn liền với trình độ nhận thức chính trị tư tưởng vững vàng - đây là yếu tố thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động trong khoa, cũng như phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức, đoàn thể và bộ phận trong khoa.

Đồng chí Bùi Văn Vần - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày báo cáo tình hình Đảng viên tham dự đại hội

Các tổ chức đoàn thể quần chúng trong khoa như Công đoàn, Liên chi Đoàn và Chi đoàn giáo viên khoa TCDN đã dâng lên đạị hội những bó hoa tươi thắm chúc mừng những thành tích nổi bật của chi bộ khoa TCDN trong nhiệm kỳ 2015 – 2017. Các kết quả mà các tổ chức đoàn thể trong Khoa đạt được trong những năm vừa qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo, định hướng, quan tâm và giúp đỡ của Chi uỷ khoa TCDN. Những bó hoa thay cho những lời cảm ơn sâu sắc, sự tri ân và những cảm xúc khó nói nên lời của các tổ chức, đoàn thể trong khoa gửi đến đại hội Chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Công đoàn Khoa TCDN chúc mừng Đại hội

Đại diện Liên Chi Đoàn Khoa TCDN tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại diện Chi đoàn giáo viên khoa TCDN tặng hoa chúc mừng đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao của người đảng viên, phần phát biểu ý kiến thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015–2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2017–2020 của đại hội đã diễn ra hết sức sôi nổi.

          PGS. TS Nguyễn Thị Hà đã hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới của Chi uỷ, đồng thời rất tự hào về những thành tích đã đạt được của Chi bộ về cả công tác chuyên môn và hoạt động bề nổi. PGS.TS Nguyễn Thị Hà đã đề nghị chi bộ nhiệm kỳ tới cần chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tăng cường hợp tác với các đơn vị bên ngoài, mở các lớp bồi dưỡng và mời các chuyên gia về Khoa báo cáo thực tế cho giáo viên và sinh viên nhằm tăng cường gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.

PGS. TS Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Đại hội

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác NCKH, tăng cường viết các bài báo của giáo viên khoa đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế là ý kiến tâm huyết của PGS.TS Bùi Văn Vần đề xuất tại Đại hội. Điều này không chỉ đem lại lợi ích và uy tín cho các thầy, cô trong Khoa mà còn đem lại uy tín và thương hiệu cho Khoa TCDN nói riêng và Học viện Tài Chính nói chung.

PGS. TS Bùi Văn Vần phát biểu tại Đại hội

PGS.TS Nghiêm Thị Thà đã phân tích, đánh giá về kết quả điểm rèn luyện của sinh viên Khoa TCDN. PGS Thà đề nghị các Ban có liên quan của Học viện cần phát huy vai trò kiểm soát việc xét điểm rèn luyện sinh viên của các Khoa, đảm bảo vừa thực hiện đúng quy chế của Học viện, vừa đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên, tránh việc chênh lệch lớn trong xét điểm rèn luyện sinh viên giữa các đơn vị.

PGS.TS Nghiêm Thị Thà đang phát biểu ý kiến tại Đại hội

ThS. Lưu Hữu Đức – Chi uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2017 đã khẳng định các hoạt động bề nổi của Khoa TCDN trong các năm qua đã luôn đổi mới, có chất lượng và bám sát tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế. Các sự kiện như: vòng chung kết CFO; cuộc thi “Khởi nghiệp trong tôi” đã thành công và tạo được tiếng vang lớn ra ngoài xã hội. ThS. Lưu Hữu Đức đã đề xuất ý kiến thành lập các nhóm nghiên cứu trong Khoa, tăng cường các hoạt động bồi dưỡng giảng viên trẻ để các giảng viên trẻ nhanh chóng bắt nhịp, đảm bảo đủ năng lực, trình độ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và NCKH trong điều kiện mới.

ThS. Lưu Hữu Đức – Chi uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2017  phát biểu ý kiến

PGS.TS Vũ Văn Ninh và PGS. TS Đoàn Hương Quỳnh nhấn mạnh vai trò của việc thành lập các nhóm nghiên cứu ứng dụng phân tích định lượng, đồng thời đề xuất tổ chức các buổi toạ đàm trao đổi kinh nghiệm viết và đăng các bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế. PGS. TS Vũ Văn Ninh còn đề xuất nên tổ chức ngày hội dự giảng, bình giảng nhằm hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Tài Chính.

Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ51 khoa TCDN là một trong những hoạt động được Chi bộ khoa chỉ đạo thành công toàn diện trong nhiệm kỳ qua

Thay mặt Thường vụ đảng uỷ Học viện, Đồng chí Trương Văn Quý – Phó bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài Chính đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của chi bộ khoa TCDN trong nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí khẳng định: Đảng uỷ Học viện luôn đánh giá cao vai trò định hướng và chỉ đạo của chi bộ khoa TCDN đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện giao cho khoa, cũng như đối với những thành tích của các tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc khoa TCDN đạt được. Đồng chí đánh giá đại hội chi bộ khoa TCDN được tổ chức rất chuẩn mực về quy trình, có chất lượng về nội dung, chi tiết, tỷ mỷ và toàn diện trong báo cáo tổng kết. Đồng chí đề nghị bổ sung thêm bài học kinh nghiệm “đa dạng hoá hình thức giáo dục chính trị tư tưởng” từ thực tế thành công của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, coi đây là bài học quý mà các chi bộ khác cần tham khảo và học tập; cũng như cụ thể hoá hơn nữa các chỉ tiêu phấn đấu của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí mong muốn chi bộ khoa TCDN tiếp tục phát huy tốt vai trò đầu tàu đưa khoa TCDN tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò, vị thế hàng đầu trong các hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH của Học viện Tài Chính.

Th.S Trương Văn Quý – Phó bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài Chính phát biểu tại Đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2017-2020

Thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ khoa TCDN, PGS. TS Bùi Văn Vần – Bí thư chi bộ khoa đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự sát sao và quan tâm thường xuyên của Đảng uỷ Học viện Tài chính, cũng như của cá nhân đồng chí Trương Văn Quý đối với chi bộ khoa TCDN. Đồng chí cũng mong muốn trên cương vị công tác của mình, đồng chí Chánh văn phòng đảng uỷ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao tới các mặt hoạt động của chi bộ khoa TCDN, giúp chi bộ khoa TCDN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì và phát huy tốt truyền thống của một đơn vị mạnh toàn diện cả về tổ chức, tư tưởng và hành động.

Sau phần thảo luận Báo cáo tổng kết và phương hướng; Đại hội đã nghe bản kiểm điểm của Chi uỷ khoa nhiệm kỳ 2015 – 2017 và tiến hành bầu cử Chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ khoa nhiệm kỳ 2017 – 2020.  Kết quả bỏ phiếu đã cho thấy sự tín nhiệm và thống nhất cao của các Đảng viên tham dự đại hội chi bộ khoa TCDN. Theo đó, Chi uỷ khoa TCDN nhiệm kỳ 2017 – 2020 bao gồm các đồng chí: PGS.TS Vũ Văn Ninh – Bí thư Chi bộ; TS Phạm Thị Quyên – Phó bí thư Chi bộ; các đồng chí ThS Lưu Hữu Đức; TS Phạm Thị Vân Anh; ThS. Trần Thị Thanh Hà là Chi uỷ viên.

Chi uỷ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thay mặt các đồng chí được đại hội tín nhiệm vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Vũ Văn Ninh – Bí thư chi bộ khoa nhiệm kỳ mới đã khẳng định các đồng chí Bùi Văn Vần – Nguyên Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Nguyên là Chi uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2017 là những cán bộ, đảng viên gương mẫu, ưu tú, luôn cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của tập thể và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Các đồng chí là những tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, là những người góp phần rất lớn vào việc xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí trong khoa và chi bộ khoa TCDN. Thay mặt toàn thể đảng viên trong chi bộ, Đồng chí Vũ Văn Ninh trao tặng đồng chí Bùi Văn Vần và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai những bó hoa tươi thắm và món quà bày tỏ sự tri ân của Đại hội với những đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển của chi bộ khoa TCDN trong những năm qua nói chung, trong nhiệm kỳ 2015-2017 nói riêng.

Đồng chí Vũ Văn Ninh – Bí thư Chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2017-2020 trao tặng hoa và quà cho các đồng chí Bùi Văn Vần – Nguyên Bí thư chi bộ và ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Nguyên Chi uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2017

Tiếp theo chương trình, TS.Nguyễn Hồ Phi Hà thay mặt Ban thư ký đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nghị quyết đã chỉ rõ mục tiêu nhiệm kỳ tới: 100% các cán bộ, đảng viên trong khoa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có ít nhất 2 giảng viên được bổ nhiệm chức danh PGS; khoa TCDN tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động bề nổi; chỉ đạo hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên ngành Phân tích tài chính; chỉ đạo tăng cường giúp đỡ các giảng viên mới nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ; duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành nghị quyết Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong Chi bộ; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 3 đảng viên mới. Nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận của 100% các đảng viên tham dự Đại hội.

Có thể khẳng định rằng: Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2017-2020 đã diễn ra đúng kế hoạch và thành công, rực rỡ. Sự tín nhiệm cao của đại hội đối với các đồng chí trúng cử vào Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ mới thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của tập thể chi bộ đối với ban lãnh đạo mới; hy vọng Chi uỷ chi bộ khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ cầm lái con tàu TCDN tiếp tục vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước, mang lại nhiều thành công hơn nữa cho Chi bộ Khoa TCDN nói riêng và Đảng bộ Học viện Tài Chính nói chung.

* Một số hình ảnh về đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2017-2020:

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ trang trọng

ThS Lưu Hữu Đức – Chi uỷ viên khai mạc Đại hội

Những thành tích của khoa TCDN đạt được trên các mặt hoạt động luôn gắn liền với sự định hướng và chỉ đạo đúng đắn của Chi bộ khoa.

PGS. TS Đoàn Hương Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn khoa phát biểu chúc mừng Đại hội chi bộ khoa nhiệm kỳ 2017-2020

TS.Phạm Thị Quyên trao đổi ý kiến xung quanh Báo cáo tổng kết công tác đảng nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017-2020 của chi bộ

TS Nguyễn Hồ Phi Hà phát biểu tại Đại hội

Ban kiểm phiếu làm việc rất khẩn trương, hiệu quả

Đảng viên trẻ - ThS Nguyễn Hữu Tân phát biểu tại Đại hội

Không khí vui tươi, phấn khởi của đại hội thể hiện qua gương mặt của các đại biểu tham dự đại hội

ThS Nguyễn Tuấn Dương – thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

ThS Nguyễn Thị Tuyết Mai – Nguyên Chi uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2017 phát biểu ý kiến tại Đại hội

TS. Đặng Phương Mai - Một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu của chi bộ khoa TCDN

Các Đại biểu vui mừng trước kết quả bầu cử của đại hội

Những gương mặt trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết của chi bộ khoa TCDN

Khoa Tài chính Doanh nghiệp
Số lần đọc: 331