Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 10/10/2017 - 9:30

Danh sách trúng tuyển vòng thi viết chương trình "Thực tập viên tiềm năng" tại Sacombank
Tối ngày 08/10/2017, tại Hội trường 700 khoa Kinh tế- Học viện Tài chính đã phối hợp cùng Sacombank tổ chức chương trình thi tuyển cho sinh viên năm cuối vào chương trình “Thực tập viên tiềm năng”. Trong 177 sinh viên dự thi có 87 sinh viên vượt qua vòng thi viết để bước vào vòng phỏng vấn: tổ chức ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2017 tại 88 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

DANH SÁCH PHỎNG VẤN TTVTN SACOMBANK 2018
Trường: Học viện Tài chính

Thứ 3 ngày 10/10/2017 & Thứ 4 ngày 11/10/2017
Địa điểm: 88 Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

STT

Thời gian

Họ

Tên

Năm sinh

CHỨC DANH

Nam

Nữ

HĐPV 01: Tầng 8 (08h00 Thứ 3 ngày 10/10/2017)

1

08h00

Đinh Thị Thúy

Quỳnh

 

28/6/1996

GDV

2

08h00

Phạm Thị Mỹ

Linh

 

6/12/96

GDV

3

08h00

Nguyễn Thị Minh

Thúy

 

1/2/96

GDV

4

08h00

Nguyễn Thị

Nam

 

3/9/96

GDV

5

08h30

Vũ Phương

Anh

 

6/10/96

GDV

6

08h30

Nguyễn Thị

Mai

 

16/5/1995

GDV

7

08h30

Nguyễn Thị

Dung

 

27/10/1996

GDV

8

08h45

Trịnh Phương

Hoa

 

6/2/96

GDV

9

08h45

Lưu Thu

Hiền

 

4/8/96

GDV

10

08h45

Lê Thu

Hoài

 

22/7/1996

GDV

11

09h00

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

 

16/2/1996

GDV

12

09h00

Lê Hải

Anh

 

23/8/1996

GDV

13

09h00

Nguyễn Minh

Trang

 

24/10/1996

GDV

14

09h15

Nguyễn Thùy

Trang

 

18/11/1996

GDV

15

09h15

Đinh Thị

Huyền

 

17/12/1996

GDV

16

09h15

Trần Thị

Giang

 

14/2/1996

GDV

17

09h30

Vũ Thị Thu

Trang

 

6/10/96

GDV

18

09h30

Nguyễn Thị Hương

Traà

 

21/10/1996

GDV

HĐPV 02: Tầng 8 (13h30 Thứ 3 ngày 10/10/2017)

1

13h30

Tăng Thị Hồng

Vân

 

1/6/96

CVKHCN

2

13h30

Nguyễn Tiến

Thành

17/10/1996

 

CVKHCN

3

13h30

Dương Yến

Linh

 

21/8/1996

CVKHCN

4

13h30

Vũ Anh

Pháp

17/6/1994

 

CVKHCN

5

14h00

Phạm Kiều

Oanh

 

4/8/96

CVKHCN

6

14h00

Phạm Tiền Quốc

Trung

18/12/1996

 

CVKHCN

7

14h15

Nguyễn Thị

Hoài

 

19/9/1996

CVKHCN

8

14h15

Phạm Quốc Minh

Hoàng

18/6/1996

 

CVKHCN

9

14h30

Nguyễn Công Mạnh

Cường

25/7/1996

 

CVKHCN

10

14h30

Ngô Ngọc

Tuyên

14/8/1996

 

CV KHCN

11

14h30

Lê Thành

Công

21/9/1996

 

CV KHCN

12

14h45

Đào Hoàng

Dũng

14/6/1996

 

CV KHCN

13

14h45

Lưu Anh

Sơn

26/10/1996

 

CV KHCN

14

15h00

Nghiêm Xuân

Ngọc

16/4/1996

 

CVTV

15

15h00

Lê Ngọc

Liên

 

1/6/96

CVTV

16

15h15

Vũ Thị

Liên

 

24/5/1996

CVTV

17

15h15

Lê Kiều

Trang

 

22/12/1996

CVTV

18

15h30

Nguyễn Thị

Tươi

 

4/2/96

CVTV

19

15h30

Dương Thị Thùy

Duyên

 

22/10/1996

GDV

20

15h30

Mai Thị Diệu

Linh

 

6/12/96

GDV

HĐPV 03: Tầng 9 (13h30 Thứ 3 ngày 10/10/2017)

1

13h30

Nguyễn Viết

Niên

14/12/1996

 

CVKHCN

2

13h30

Vũ Thị Hồng

Ngọc

 

1/1/96

CVKHCN

3

13h30

Phạm Ngọc

Sơn

21/4/1996

 

CVKHCN

4

13h30

TRần VĂn

Tiến

16/10/1996

 

CVKHCN

5

14h00

Bùi VĂn

Trung

17/5/1996

 

CVKHCN

6

14h00

Trần Bình

Minh

5/8/96

 

CVKHCN

7

14h15

Nguyễn Đức

Thắng

14/3/1996

 

CVKHCN

8

14h15

Nguyễn Quang

Trường

15/3/1996

 

CVKHCN

9

14h30

Nguyễn Anh

Tuấn

12/4/96

 

CVKHCN

10

14h30

Nguyễn Lê Minh

Châu

 

12/6/96

CVKHCN

11

14h30

Dương Ngọc

Thùy

 

20/9/1996

CVKHCN

12

14h45

Bùi Văn

Toàn

2/11/96

 

CV KHCN

13

14h45

Dđoàn Hoàng Thanh

Thư

 

22/10/1996

CVTV

14

15h00

Nguyễn Thị

Hiền

 

20/4/1996

CVTV

15

15h00

Nguyễn Mai

Phương

 

3/1/96

CVTV

16

15h15

LÊ Thị Tố

Uyên

 

27/2/1996

GDV

17

15h15

Lê Thị

Hoa

 

18/4/1996

GDV

HĐPV 04: Tầng 8 (08h00 Thứ 4 ngày 11/10/2017)

1

08h00

Bùi Hoàng

Hưng

7/10/96

 

CVKHCN

2

08h00

Lê Thị Thu

Trang

 

4/8/96

CVKHCN

3

08h00

Nguyễn Đức

DĐạt

20/8/1996

 

CVKHCN

4

08h00

Nguyễn Minh

Trang

 

10/7/96

CVKHCN

5

08h30

Vũ Duy

Thắng

3/11/96

 

CVKHCN

6

08h30

Nguyễn Công

Thọ

29/12/1996

 

CVKHCN

7

08h30

Lê Đức

Khải

9/3/96

 

CVKHCN

8

08h45

Đỗ Quốc

Toản

12/10/96

 

CVKHCN

9

08h45

Nguyễn Hồng

Phúc

21/7/1995

 

CVKHCN

10

08h45

Nguyễn Thị

Hoài

 

3/8/96

CVKHCN

11

09h00

Nguyễn Mạnh

Trường

16/12/1996

 

CVKHCN

12

09h00

TRần Trung

Hiếu

21/11/1996

 

CVKHCN

13

09h00

Vũ Anh

Tuấn

15/3/1996

 

CVKHCN

14

09h15

Nguyễn Mai

Trang

 

17/2/1996

CVTV

15

09h15

Lê Thị

Huyền

 

29/11/1996

CVTV

16

09h15

Nguyễn Sao

Mai

 

1/2/96

CVTV

HĐPV 05: Tầng 9 (08h00 Thứ 4 ngày 11/10/2017)

1

08h00

Trần Hoài

Nam

8/4/96

 

CVKHCN

2

08h00

Nguyễn Thị Lan

Hương

 

15/1/1996

CVKHCN

3

08h00

Nguyễn Văn

Hiếu

14/11/1996

 

CVKHCN

4

08h00

TRịnh Thị

Trang

 

2/9/96

CVKHCN

5

08h30

Đào Thị Minh

Thảo

 

3/3/96

CVKHCN

6

08h30

Chu Thị

Ngân

 

2/7/96

CVKHCN

7

08h30

Nguyễn Đăng

Thuật

4/12/96

 

CVKHCN

8

08h45

Bùi Lê

Hoàng

31/3/1996

 

CVKHCN

9

08h45

Bạch Thị

 

18/11/1996

CVKHCN

10

08h45

Đặng VĂn

Thành

12/8/96

 

CVKHCN

11

09h00

Nguyễn Trung

Thành

2/8/96

 

CVKHCN

12

09h00

Nguyễn Phú

Quang

18/11/1996

 

CVKHCN

13

09h00

Nguyễn Minh

Ánh

 

6/3/95

CVTV

14

09h15

Nguyễn Phương

Dung

 

22/1/1996

CVTV

15

09h15

Hoàng Thị

Toan

 

18/4/1996

CVTV

16

09h15

Nguyễn Xuân

Ánh

 

7/6/95

CVTV

Khoa Kinh tế
Số lần đọc: 255