Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 07/02/2018 - 10:55

Học viện Tài chính đón tiếp đại diện Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan
Vào 14h chiều thứ 2 ngày 05/02/2018, tại phòng họp B, Học viện Tài chính đã diễn ra buổi đón tiếp đại diện Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan nhằm trao đổi các nội dung sẽ được triển khai trong Bản ký kết MOU vào tháng 04/2018.

Đại diện Trường Đại học Nguyên Trí, có Bà Liu, Yi-Chen (Joanna), Tổng giám đốc VPĐD Hiệp hội Kế toán Quốc tế AIA tại Việt Nam và Bà Lê Vân (Rainy), Quản lý khu vực, Đại diện Trường ĐH Nguyên Trí.

Đại diện về phía Học viện Tài chính, có PGS, TS. Phạm Văn Liên, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Chúc Anh Tú, Trưởng Ban HTQT; PGS, TS. Nguyễn Xuân Thạch, Trưởng Ban CTCT&SV; TS. Nguyễn Mạnh Thiều, Trưởng Ban TCCB; TS. Ngô Thanh Hoàng, Phó Trưởng Ban QLKH; TS. Phạm Thị Hà, Phó trưởng Ban QLĐT; Ths. Trương Thị Vân Lý, Đại diện Ban điều hành chương trình CLC và các chuyên viên Ban HTQT.

Hai bên chụp ảnh kỷ niệm

          Cuộc họp tập trung vào trao đổi các nội dung chi tiết sẽ được ký kết giữa hai bên của Bản MOU vào tháng 4/2018, đó là (i) Trao đổi, hợp tác về NCKH; (ii) Trao đổi, hợp tác về Sinh viên; (iii); Trao đổi, hợp tác về Giảng viên, Nghiên cứu viên; (iv) Trao đổi, hợp tác về chương trình đào tạo và trao đổi về cơ sở dữ liệu.

Đại diện Trường Đại học Nguyên Trí trao đổi các nội dung triển khai

Đại diện HVTC trao đổi các nội dung triển khai

Phó giám đốc Phạm Văn Liên (đeo kính ngồi giữa) kết luận buổi trao đổi

Sau thời gian trao đổi giữa hai bên, phó giám đốc Phạm Văn Liên đã kết luận tại buổi làm việc:

Thứ nhất, Trao đổi, hợp tác NCKH đầu mối là Ban QLKH liên hệ, triển khai các nội dung tham gia Hội thảo quốc tế lần tại HVTC và ngược lại; hỗ trợ về cơ sở dữ liệu, kinh nghiệm NCKH; hỗ trợ nâng cấp Tạp chí Tài chính kế toán; hướng đến thành lập các nhóm NCKH giữa hai bên.

Thứ hai, Trao đổi, hợp tác Sinh viên và chương trình đào tạo, đầu mối Ban HTQT liên hệ, triển khai các nội dung xem xét chương trình, nội dung môn học của hai bên để hướng đến sự thừa nhận; tiếp tục xem xét để trao đổi sinh viên giữa hai trường.

Thứ ba, trao đổi, hợp tác Giảng viên, nghiên cứu viên, đầu mối Ban TCCB liên hệ, triển khai các nội dung, nhu cầu của hai bên để trao đổi.

Thứ tư, chuẩn bị nội dung và chương trình Ký kết MOU giữa hai bên, đầu mối Ban HTQT tiếp tục liên hệ để hoàn thiện các nội dung Bản MOU, chuẩn bị kế hoạch ký kết cụ thể giữa hai bên vào tháng tư sắp tới.

Đại diện hai bên tặng quà lưu niệm

            

Ban HTQT
Số lần đọc: 153