Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 16/04/2018 - 3:8

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng năm 2018
Sáng 14/4, Lễ khai giảng đã diễn trang trọng tại Học viện Tài chính. Lớp bồi dưỡng lần này có 191 quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên và sinh viên. ThS.Trương Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ có đồng chí Vũ Dũng - giảng viên cao cấp, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Tài chính có sự tham dự của: PGS.,TS. Nguyễn Xuân Thạch - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư chi bộ Ban Công tác chính trị và sinh viên.

ThS.Trương Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu khai mạc

Trong phát biểu khai mạc, ThS. Trương Văn Quý thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tài chính đã chúc mừng những những quần chúng ưu tú đã vinh dự có mặt trong lớp học này vì sự nỗ lực rèn luyện phấn đấu của bản thân. Đây là vinh dự lớn, là khởi đầu trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào ngũ của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng bộ Học viện Tài chính là Đảng bộ cấp cơ sở, có nhiệm vụ chính trị quan trọng là lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Học viện, mà trọng tâm là nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học về tài chính, kế toán chất lượng cao cho xã hội. Đảng bộ là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Để hoàn thành sứ mệnh đó, Đảng bộ Học viện Tài chính luôn quan tâm, chăm lo đến sự phát triển mọi mặt của Học viện, trong đó có công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng nói riêng”.

 PGS.,TS. Nguyễn Xuân Thạch - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ,

Bí thư chi bộ Ban Công tác chính trị và sinh viên phát biểu

Cũng tại Lễ khai giảng, PGS.,TS. Nguyễn Xuân Thạch đã phát biểu về vai trò, ý nghĩa trong mục tiêu phấn đấu của thanh niên Việt Nam, của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cách mạng, với đảng viên nói chúng và là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy, thanh niên Học viện Tài chính. Đồng chí cũng nêu tóm tắt vai trò quan trọng của lý luận chính trị của Đảng trong đấu tranh cách mạng và trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay. Đồng chí mong muốn các quần chúng ưu tú trong lớp học sẽ tập trung, nghiêm túc lĩnh hội các nội dung của lớp học. Đồng chí chỉ rõ: “ Với mục tiêu lý tưởng đúng đắn là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, việc thấm nhuần tư tưởng, mục tiêu lý tưởng của Đảng, lý luận của Đảng là điều hết sức cần thiết đối với chúng ta - những đoàn viên, thanh niên ưu tú đang có ý chí phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng ủy Học viện Tài chính luôn coi trong lý luận chính trị và nhận thức về chính trị đối với quần chúng và đảng viên và các đồng chí phải là những chiến sỹ tiên phong trong lĩnh vực quan trọng này”.

 Những gương mặt quần chúng ưu tú của lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng

Ngay sau khai giảng, các học viên đã được lĩnh hội bài giảng “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội” do đồng chí Vũ Dũng - giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện. Đây là một trong những nội dung trong chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

 Sự nghiêm túc của học viên khi lĩnh hội bài học tại lớp Bồi dưỡng

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm trang bị những nền tảng lý luận chính trị cơ bản của Đảng cho những thanh niên ưu tú tại Đảng ủy Học viện Tài chính. Những tri thức trẻ này sẽ bổ sung vào đội ngũ của Đảng khi được giáo giục đạo đức cách mạng cũng như được trang bị lý luận chính trị, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 296