Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 24/04/2018 - 11:8

TB Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2017-2018
Số 404-TB/HVTC ngày 24/4/2018; Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với các hệ đào tạo,

        Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng hai chính quy như sau:

1. Thời gian tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018

2. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018 (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).

       - Chương trình Đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

       - Chương trình Chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

         Kết thúc lịch đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ theo kế hoạch đã thông báo, Ban Quản lý đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán để xác định việc mở lớp chính thức và thông báo kế hoạch học, thi học kỳ phụ theo quy định hiện hành.

3. Nhiệm vụ của cá nhân và các đơn vị có liên quan    (Xem phụ lục 01 đính kèm)

       Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3716
Các bài đã đăng