Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 28/01/2019 - 13:30

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
(HVTC) – Sáng 24/1, tại trụ sở chính số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN, Học viện Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Toàn cảnh Hội ngh

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có sự hiện diện của đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ.

Về phía Học viện Tài chính, có sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Chi ủy các chi bộ; Ban giám đốc và Thủ trưởng các Ban, Khoa, Trung tâm, Đoàn TNCSHCM.

Đ/c Trương Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Bao cáo

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và  nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 đo đ/c Trương Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày với những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế năm 2018 và phương hướng,  nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Đ/c Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư và đ/c Trương Thị Thủy – Phó bí Thư Đảng ủy, Chủ tọa HN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm bổ sung, hoàn thiện cho Báo cáo. Các ý kiến đều thống nhất với các nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 và đã bổ sung hoàn thiện cho dự thảo này.

Đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Học viện Tài chính. Đ/c cũng mong muốn Đảng ủy tiếp tục phát huy những thế mạnh, những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn trong năm 2019 và nhấn mạnh: Đảng ủy Học viện cần chú trọng trong chỉ đạo và thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước không chỉ có chuyên môn, có việc làm mà phải đào tạo nên những con người đam mê học tập, NCKH, khát vọng cống hiến cho đất nước.

 Đ/c Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận HN

Kết thúc Hội nghị, đ/c Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và ghi nhận ý kiến tham mưu của đ/c Nguyễn Hữu Thân trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng, phát triển Đảng. Đ/c Nguyễn Trọng Cơ kết luận kết quả đạt được về công tác Đảng năm 2018:

Đảng ủy Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh; Chỉ đạo sâu sát công tác phối kết hợp giữa đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong thực thi nhiệm vụ; Tiếp tục tập hợp sự đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, trong mỗi chi bộ, đơn vị để hướng nỗ lực vào thúc đẩy Học viện phát triển; Triển khai tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện đồng thời đưa các Chủ trương của Đảng vào thực tế cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Học viện; chủ động, sáng tạo trong công tác; thân ái, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết xây dựng chi bộ, đơn vị ngày càng vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao; Định hướng đúng và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, các tổ chức phát huy tính năng động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động, trong xây dựng hệ thống chính trị Học viện ngày càng trong sạch vững mạnh;  Chỉ đạo sát sao chuỗi hoạt động văn thể, NCKH, các hoạt động giao lưu, kết nối…chào mừng 55 năm “Xây dựng và phát triển Học viện”, đảm bảo chất lượng cao về nội dung, hình thức, tính chuyên nghiệp trong tổ chức, để lại ấn tượng sâu sắc, tính giáo dục cao, khơi dậy lòng tự hào và gắn bó với Học viện đối với cán bộ, viên chức và sinh viên, lan tỏa ảnh hưởng trong nước, ngoài nước.

Đ/c cũng chỉ nhấn mạnh: Kết quả đạt được là rất to lớn, từ sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể các Chi ủy và mỗi đảng viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số hạn chế tồn tại cần thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng bộ năm 2019: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ V đề ra, tạo cơ sở để Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao hơn.

 Đ/c Mai Ngọc Anh, Bí thư chi bộ khoa Kế toán phát biểu

Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; năng lực lãnh đạo, uy tín và tinh thần chiến đấu cao, lãnh đạo Học viện đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong nước; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh”.

Đ/c Nguyễn Xuân Thạch – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ Ban Công tác chính trị và sinh viên, phát biểu

Chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính và Đảng ủy Học viện.

Hội nghị là hoạt động thường niên của Đảng ủy nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ 1 Năm qua và vạch ra phương hướng nhiệm vụ khắc phục một số tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 với những kết quả to lớn hơn, thành công hơn.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 326

Danh sách liên kết