Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 02/02/2019 - 8:17

PGS.TS Nguyễn Vũ Việt được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2014 – 2019
PGS.TS Phạm Văn Liên, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2014 – 2019, sẽ thôi giữ các chức vụ quản lý từ ngày 1/2/2019 để làm công tác chuyên môn theo chế độ quy định. BCH Công đoàn Học viện đã báo cáo và được Đảng ủy và BCH Công đoàn Bộ Tài chính phê duyệt Đề án kiện toàn BCH Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2014 – 2019.

PGS.,TS. Nguyễn Vũ Việt – Phó giám đốc Học viện trong Đại hội TDTT sinh viên HVTC lần thứ 5

Ngày 23/1/2019, BCH Công đoàn Học viện đã họp và bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ban Thường vụ và Chủ tịch Công đoàn Học viện. Với tín nhiệm rất cao (100%), BCH Công đoàn Học viện đã bầu bổ sung PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Phó Giám đốc Học viện vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Công đoàn Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trên cơ sở đó, Công đoàn Bộ Tài chính đã ra Quyết định công nhận PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Phó giám đốc Học viện Tài chính, giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Học viện Tài chính. PGS.TS Nguyễn Vũ Việt đảm nhiệm nhiệm vụ này từ ngày 1/2/2019 (theo Quyết định số 05/QĐ-CĐ ngày 28/1/2019 về việc công nhận kết quả bầu bổ sung BCH, Ban thường vụ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở của Chủ tịch công đoàn  Bộ Tài chính).

PGS.TS Nguyễn Vũ Việt là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy và tham gia công tác Đảng và các hoạt động đoàn thể, là người có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với công việc. Chắc chắn, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của PGS.TS Nguyễn Vũ Việt và tập thể BCH Công đoàn, công tác Công đoàn Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

                                      

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 732

Danh sách liên kết