Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 04/04/2019 - 15:27

Mời tham dự chương trình Hội thảo quốc gia với chủ đề: Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước
Chủ đề: Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước. Thuộc đề tài trọng điểm cấp Nhà nước mã số số KX.01.30/16-20 Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Chủ đề: Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước. Thuộc đề tài trọng điểm cấp Nhà nước mã số số KX.01.30/16-20 Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam

Mục đích của Hội thảo: Thảo luận thống nhất các vấn đề cơ sở lý luận về tài chính toàn diện và thúc đẩy tài chính toán diện. Trao đổi kinh nghiệm quốc tế của các nước phát triển, các nước có điều kiện tương đồng cả khía cạnh thành công để học tập và những thất bại cần tránh

Thời gian và địa điểm: 13h thứ 5 ngày 25/4/2019

Địa điểm: Học viện Tài chính, PH A1, 58 Lên Văn Hiến, Đức Thắng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

            Chương trình Hội thảo

TT

Nội dung

 

1

Đăng ký và đón tiếp Đại biểu

13:00 - 13:15

2

+ Khai mạc, giới thiệu Đại biểu

+ Công bố chương trình Hội thảo và chụp 03 kiểu Ảnh

13:15 - 13:30

3

Teabreak

13:30 - 13:40

4

Nội dung Hội thảo

13:40 - 16:50

4.1

Chủ đề 1. Những vấn đề cơ bản về Tài chính toàn diện và thúc đẩy Tài chính toàn diện

 

 

+ Diễn giả trình bày (5')

13:40 - 13:45

 

+ Thảo luận (40')

13:45 - 14:25

4.2

Chủ đề 2. Các yếu tố của Tài chính toán diện

 

 

+ Diễn giả trình bày (5')

14:25 - 14:30

 

+ Thảo luận (40')

14:30 - 15:10

 

Dự kiến Nghỉ giải lao

15:10 - 15:20

4.3

Chủ đề 3. Các vấn đề chuyên sâu

 

4.3.1

Fintech trong thúc đẩy tài chính toàn diện

 

4.3.2

Giáo dục trong thúc đẩy tài chính toàn diện

 

4.3.3

Khác...

 

 

+ Diễn giả trình bày (5')

15:20 - 15:25

 

+ Thảo luận (40')

15:25 - 16:05

4.4

Chủ đề 4. Kinh nghiệm quốc tế về tài chính toàn diện và thúc đẩy tài chính toàn diện

 

 

+ Diễn giả trình bày (5')

16:05 - 16:10

 

+ Thảo luận (40')

16:10 - 16: 50

 

Tổng kết và bế mạc Hội thảo

16:50 - 17:00

 

Ban Hợp tác quốc tế
Số lần đọc: 850

Danh sách liên kết