Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 02/07/2019 - 10:37

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019
(HVTC) – Chiều 28/6, tại trụ sở chính số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN, Học viện Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

 Chủ tọa Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có sự hiện diện của đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ.

Về phía Học viện Tài chính, có sự hiện diện của các đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Học viện và các Ủy viên BCH Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ; Ban giám đốc và Thủ trưởng các Ban, Khoa, Trung tâm, Đoàn TNCSHCM.

 Đ/c Trương Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày các dự thảo Báo cáo

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm 2019  và dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đ/c Trương Văn Quý - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày.

 Đ/c Nguyễn Trọng Cơ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu

Các đại biểu tại Hội nghị đã tập trung vào việc đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện các nội dung các dự thảo Báo cáo sơ kết. Các ý kiến đều thống nhất cao với các nội dung của các dự thảo Báo cáo và đã bổ sung hoàn thiện về những kết quả đạt được trên các mặt trong công tác Đảng cũng như thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho dự thảo này.

Đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính vui mừng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Học viện Tài chính trên các mặt cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đ/c nhấn mạnh vai trò của Đảng ủy Học viện Tài chính trong việc chỉ đạo thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm với sự gắn kết chặt chẽ: Nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu trong việc hoàn thiện về nội dung những thành quả đạt được, thể hiện công sức, trí tuệ, cống hiến, đóng góp của Đảng ủy và mỗi đảng viên.

Trong các kết quả đạt được, đ/c đề cao nhiệm dụ giáo dục chính trị,  tư tưởng đối với sinh viên của Đảng ủy Học viện và công tác nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu, hình ảnh Học viện. Đặc biệt, Đảng ủy Học viện đã sớm xác định đúng đắn sứ mệnh, mục tiêu chính trị để có những giải pháp đúng đắn, đoàn kết để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cuối cùng, đ/c mong muốn Đảng ủy tiếp tục phát huy những thế mạnh, những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí chỉ rõ: Đảng ủy Học viện ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị về chuyên môn, cần chú trọng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục việc chính trị tư tưởng trong Đảng viên, nhất là sinh viên Học viện. Quán triệt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, định hướng thông tin đúng đắn cho sinh viên là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, các đ/c lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và ghi nhận ý kiến tham mưu của đ/c Nguyễn Hữu Thân trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng, phát triển Đảng. Đ/c Nguyễn Trọng Cơ kết luận kết quả đạt được về công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019:

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Học viện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện mà trọng tâm là đào tạo, nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng ủy, chi ủy các chi bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, nên tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Đảng bộ và Học viện luôn ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, viên chức luôn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác và nỗ lực phấn đấu.

Hoạt động phong trào do Học viện, các tổ chức đoàn thể phát động diễn ra liên tục, sôi nổi mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực. Tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào do cấp trên tổ chức.

Đ/c cũng chỉ nhấn mạnh: Kết quả đạt được là rất to lớn, từ sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể các Chi ủy và mỗi đảng viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số hạn chế tồn tại cần thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng bộ năm 2019: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ V đề ra, tạo cơ sở để Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao hơn.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Học viện đã đạt được những kết quả tích cực. Đảng ủy đã tổ chức triển khai tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ và đơn vị; từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; Tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng hệ thống chính trị Học viện trong sạch, vững mạnh. Nhiều gương tập thể, cá nhân với cách làm hay, sáng tạo đang lan tỏa toàn Học viện; Nhiều chi bộ, đơn vị đã xây dựng phong cách và thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó, trọng tâm là “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Khen thưởng của Đảng ủy Học viện Tài chính và Đảng ủy Bộ tài chính đối với các tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác  xây dựng Đảng năm 2018.  

Hội nghị là hoạt động thường niên của Đảng ủy nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, vạch ra phương hướng nhiệm vụ khắc phục một số tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thông qua Hội nghị, tổ chức Đảng, Đảng viên tiêu biểu, điển hình trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, nhằm ghi nhận và lan tỏa rộng rãi những nỗ lực, những phương pháp và cách làm hay của tổ chức và Đảng viên trong Học viện.  

Một số hình ảnh khác:  

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

 Đại diện các tổ chức Đảng và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác  xây dựng Đảng năm 2018 và các cá nhân tiêu biểu, điển hình được khen thưởng

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 363

Danh sách liên kết