Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 11/09/2019 - 15:43

LCĐ Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên
Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng mọi việc đối với Đảng với nhân dân trong đó Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên, điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tôi yêu đoàn như muôn hoa lá

Đoàn vinh quang óng ả giữa mùa xuân

Đang thúc giục tinh thần tôi cố gắng

Để vươn lên hàng ngũ của đoàn

Tôi yêu đoàn, tôi yêu biết mấy

Giây phút nào tả được lòng tôi

Nguyện một lòng cố gắng bạn ơi

Để xứng đáng là đoàn viên giỏi

Nào bạn ơi vững vàng rắn rỏi

Bước lên đường bao thế hệ đã qua

Cất tiếng hát và làm nhiều việc khác

Để đất nước ta ngày một đẹp hơn.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Bác đã chỉ rõ: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên, thanh niên là chủ tương lai của đất nước”. Nhân dịp mừng xuân độc lập đầu tiên, tháng 1-1946, Bác đã gửi thư cho nhi đồng toàn quốc, trong thư Bác đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội

Với tinh thần đó, để Đoàn thanh niên hoàn thành sứ mệnh cách mạng cao cả, Bác đã đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên “đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập” và trách nhiệm chung “Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.” Vì thi đua là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc và thu hút sự quan tâm của thanh niên. Phải thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thanh niên được xác định cánh tay đắc lực, đội hậu bị của Đảng nên Bác nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”. Tư tưởng ấy chính là tinh thần xuyên suốt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. 

Ban chấp hành LCĐ khoa NHBH khóa VII nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện lời căn dặn của Người, những năm qua, các lớp thế hệ thanh niên luôn là lực xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá… cùng với các phong trào thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các hoạt động như: Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phong trào tình nguyện, Hiến máu nhân đạo, Đền ơn đáp nghĩa…

 

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng, vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ hôm nay đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến một cách xứng đáng nhất. Năm tháng qua đi nhưng bản Di chúc của Người sẽ còn sống mãi, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến lên. Những năm qua các thế hệ thanh niên Việt Nam đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương vĩ đại của Bác kính yêu. Ngay từ hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên hãy cố gắng thực hiện nguyện vọng của Bác “đoàn viên sẽ ra sức phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ mãi để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng ta”. 

Bảo ngân khám phá 2018 LCĐ khoa NHBH

Kế tục truyền thống và sự nghiệp cha anh, thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ , có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời: “Bác mong con cháu mau khôn lớn - Nối tiếp cha ông bước kịp mình” (thơ Tố Hữu).

Lãnh đạo Học viện Tài chính với tọa đàm công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Tài chính được thành lập năm 2001, tiền thân là Đoàn TNCS HCM trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội. Qua nhiều năm hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính đã và đang phát triển rất mạnh về số lượng cũng như chất lượng các hoạt động của các phong trào Đoàn và công tác Thanh niên. Bên cạnh chức năng chính là giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, hăng hái đi đầu của thanh niên trong các lĩnh vực học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức vì cộng đồng, Đoàn thanh niên Học viện Tài chính còn tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ Sinh viên trong Học viện phát triển toàn diện, năng động. Hàng năm, có rất nhiều hoạt động được Đoàn thanh niên tổ chức và chỉ đạo tổ chức ở tất cả các lĩnh vực học thuật, NCKH, đào tạo kỹ năng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Học viện, của thành phố Hà Nội và ngành Tài chính.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Đoàn thanh niên Học viện Tài chính đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào và được sự ghi nhận, đánh giá rất cao từ tổ chức Đoàn cấp trên. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, của Thành Đoàn Hà Nội. Nhiều Đ/c đã trở thành những gương mặt trẻ tiêu biểu không chỉ trong Học viện mà còn trở thành những thanh niên ưu tú, những Đảng viên trẻ xuất sắc được TW Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội công nhận.

TS. Lưu Hữu Đức - Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh HVTC

( đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc làm theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại)

Cũng nhờ những hoạt động và thành tích trên, mỗi năm có hàng trăm đoàn viên ưu tú được tham dự lớp học nhận thức về Đảng và trong số đó có nhiều đoàn viên xuất sắc đã được giới thiệu và vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

LCĐ Khoa Ngân hàng Bảo hiểm là 1 trong 10 LCĐ trực thuộc Đoàn TNCS HCM Học viện Tài chính với 1 chi đoàn giá viên và 48 chi đoàn sinh viên. Là nơi sinh hoạt của 1850 Đoàn viên, là LCĐ có số lượng đoàn viên lớn thứ 3 ĐTN Học viện.

Trong những năm qua LCĐ khoa NHBH luôn là những đơn vị đóng góp nhiều tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhiều Đoàn viên được trưởng thành từ hoạt động Đoàn. Các hoạt động cụ thể của LCĐ khoa Ngân hàng Bảo hiểm

Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống, vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo của Học viện Tài chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của BCN, Chi bộ Khoa Ngân Hàng Bảo Hiểm cũng như Đảng bộ và Đoàn thanh niên Học viện.

Đôc đốc, nhắc nhở toàn thể đoàn viên sinh viên trong Liên chi đoàn luôn chấp hành tốt mọi chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phổ biến kịp thời và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Chi bộ, Đảng bộ và Ban giám đốc Học viện, các chương trình, hoạt động của Đoàn thanh niên Học viện.

Thực hiện tốt các nghị quyết của Chi bộ trong việc triển khai các hoạt động của Ngân Hàng Bảo Hiểm và Học viện nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống xây dựng và phát triển.

Bí thư các liên chi Đoàn trong đại hội thể dục thể thao lần thứ V

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Thực hiện các chương trình, hoạt động của Đoàn thanh niên Học viện cũng như nghị quyết của Chi bộ Ngân Hàng Bảo Hiểm, hàng năm BCH LCĐ Ngân Hàng Bảo Hiểm đều xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đến từng tháng một cách sát thực, đồng thời tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động Đoàn ở Liên chi đoàn theo chỉ đạo của Đoàn thanh niên Học viện, tổ chức sinh hoạt theo định kỳ và theo kế hoạch có chất lượng.

-Vận động đoàn viên sinh viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện phát động, tự giác phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Khoa trong nhiệm kỳ VII (2017-2019).

LCĐ Khoa NHBH tham gia ngày hội tuyển dụng 2017

LCĐ Khoa NHBH tham gia ngày hội tuyển dụng do ĐTN HVTC tổ chức

- Phối hợp với Công đoàn khoa, Ban chủ nhiệm khoa đẩy mạnh công tác NCKH sinh viên. Thường niên LCĐ  đã tham gia tổ chức các buổi hội thảo khoa học sinh viên và  chương trình Festival khoa Ngân Hàng Bảo Hiểm( Bảo Ngân Khám Phá). Hội thảo khoa học sinh viên đã thu hút được nhiều bài viết có chất lượng. Chương trình Festival được tổ chức thường niên và luôn tạo ra sự lan tỏa, thu hút nhiều sinh viên tham gia, thúc đẩy phong trào học tập và NCKH trong đội ngũ sinh viên khoa Ngân Hàng Bảo Hiểm. Nhiều đề tài khoa học của sinh viên trong khoa có chất lượng, được xếp loại cao và đạt các giải thưởng ở cấp Khoa và Học viện.

Lời tri ân khoa NHBH gửi tới các thầy cô nhân ngày 20/11

- Hoạt động LCĐ khoa Ngân hàng Bảo hiểm tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ Lời Tri Ân 2018 thu hút gần 100 tiết mục từ 50 chi đoàn trong khoa. Tạo hiệu ứng rất tốt đối với phong trào văn hóa văn nghệ của Khoa và của học viện

TS. Cao Minh Tiến - Bí thư LCĐ khoa NHBH trao giải trong giải bóng đá

- Giải “Bóng đá Nam Khoa Ngân hàng Bảo hiểm” cũng là một giải đấu mang tiếng vang trong và ngoài học viện. Với sự tham gia của 16 đội bóng đá nam tới từ các chi đoàn các khóa và các chuyên ngành trong khoa. Điều này sẽ tạo nên một truyền thống tốt cho khoa NHBH và cũng là đơn vị đi đầu trong hoạt động thể thao của Học viện

- Trong năm 2018, LCĐ tổ chức đoàn thi tham gia đại hội thể dục thể thao lần thứ V của Học viện Tài chính. Và LCĐ đã dành vị trí thứ 2 trên 14 đoàn tham dự. Đây cũng là một sự nỗ lực rất lớn của các Đoàn viên trong LCĐ

Đoàn thể thao khoa NHBH với nhiều thành tích cao

Làm tốt công tác phát triển Đảng theo đúng tinh thần các nghị quyết của Đoàn thanh niên. Trong năm qua, Liên chi đoàn đã giới thiệu cho Ban Công tác chính trị và sinh viên kết nạp được 20 Đảng viên là sinh viên, chuyển Đảng chính thức cho 18 Đảng viên dự bị. Giới thiệu 30 sinh viên đi học lớp Nhận thức về Đảng do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tại Học viện.

Lãnh đạo ĐTN, Khoa NHBH, Bộ môn giáo dục thể chất trao giải nhất bóng đá

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

     BCH LCĐ Khoa Ngân hàng Bảo hiểm luôn quán triệt tốt phương châm xuyên suốt của Chi bộ là nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động của đơn vị, đã tạo ra được một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong hoạt động.

PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó ban tổ chức cán bộ HVTC trao giấy

khen cho các Đoàn viên LCĐ khoa NHBH có thành tích xuất sắc

Phối hợp với các tổ chức trong khoa luôn thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của khoa và Chi bộ về tất cả các hoạt động. Việc phân công và phối hợp trong BCH LCĐ luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chỉ và có hiệu quả trong mọi mặt của các hoạt động.

Mọi hoạt động của LCĐ khoa Ngân hàng Bảo hiểm đều được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BCN khoa, chi bộ khoa NHBH và được sự đồng thuận của các tổ chức trong khoa.

PGS.TS Đoàn Minh Phụng- Trưởng khoa NHBH trao giải Festival khoa

Ngân Hàng Bảo Hiểm( Bảo Ngân Khám Phá)

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên về quy chế đào tạo của Học viện, “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo, nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng các nhu cầu của xã hội…” phòng chống các tệ nạn xã hội.

LCĐ Khoa NHBH tham gia hội thi Ánh sáng soi đường do Thành Đoàn tổ chức

LCĐ Ngân hàng Bảo hiểm đã triển khai chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập, tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

LCĐ khoa NHBH chào mừng Đại hội Đảng thành công

Với nhiều hoạt động trong phong trào Đoàn và Phong trào thanh niên trong những nhiệm kỳ đã qua của LCĐ khoa NHBH. Nối tiếp truyền thống 7h30 Ngày 15/9/2019 tại Hội trường 700 LCĐ khoa NHBH tổ chức đại hội liên chi Đoàn để bầu ra ban chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2019-2022. Với những mục tiêu trước mắt nhằm chắc chắn trong tương lai LCĐ khoa NHBH sẽ nối tiếp những thành công đã qua và khắc phục những hạn chế để có thể hỗ trợ cho hoạt động chung của Đoàn TNCS HCM Học viện Tài chính, Khoa Ngân Hàng Bảo Hiểm ngày càng vững mạnh và thành công.

Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm
Số lần đọc: 3189

Danh sách liên kết