Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 22/11/2019 - 22:52

Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển giáo dục hiện đại trong bối cảnh hiện nay
(HVTC) – Chiều 18/11, tại trụ sở chính Học viện Tài chính số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia“Phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay: Thực trạng tại Học viện Tài chính và các giải pháp đặt ra”. 26 bài viết có chất lượng cao của các nhà nghiên cứu, quản lý trong và ngoài Học viện được chọn đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, 7 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến đóng góp tại Hội thảo.

HT14: PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện – Chủ trì Hội thảo phát biểu

Tham dự Hội thảo, về phía các đơn vị ngoài Học viện có sự hiện diện của PGS.,TS. Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân; TS. Nguyễn Minh phong – Phó Vụ trưởng, Phó ban Tuyên truyền lý luận, Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ Báo Nhân dân; TS. Đoàn Ngọc Xuân – Ban Kinh tế Trung ương; Đại diện lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện.

Về phía Học viện Tài chính có sự hiện diện của PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện – Chủ trì Hội thảo; PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện, đồng chủ trì Hội thảo; PGS.,TS. Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đào Tùng – Phó Giám đốc Học viện; GS.TS. Ngô Thế Chi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán; GS.,TS. Nguyễn Đình Đỗ; PGS.,TS. Phạm Văn Liên – nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS.,TS. Đỗ Văn Thành, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; PGS.,TS. Nguyễn Thị Mùi - nguyên Phó Giám đốc Học viện, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia và lãnh đạo các ban, khoa, trung tâm, viện và các nhà khoa học.

GS.,TS. Ngô Thế Chi – Chủ tịch HĐBT Tạp chí NCTCKT trình bày tham luận

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chỉ rõ: Cuộc CMCN 4.0 làm cho trường đại học không còn là nguồn cung cấp kiến thức duy nhất hay chủ yếu như xưa nữa. Cùng với đó, xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, đặt ra cho giáo dục - đào tạo cần góp phần nâng cao hơn năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện, đồng chủ trì Hội thảo

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ khẳng định: Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện nói riêng, các trường đại học nói chung cũng phải từng bước thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới, từng bước chuyển dịch từ mô hình giảng dạy và nghiên cứu khoa học truyền thống sang mô hình đại học định hướng doanh nghiệp. Với Mục tiêu: Xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, NCKH về kinh tế, tài chính có chất lượng cao của ngành Tài chính và của đất nước, thực hiện sứ mệnh: “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội” với giá trị cốt lõi: “Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả - Chuyên nghiệp và Hiện đại”, Học viện ngày một phát triển và đang thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Đến nay, Học viện Tài chính đã trở thành địa chỉ tin cây: “Thu hút nhân tài - Bồi dưỡng nhân tâm - Hoàn thiện nhân cách - Phát triển nhân lực”. Những bài viết tại Hội thảo đều có giá trị không chỉ đứng từ góc độ lý luận mà cả từ góc độ thực tiễn về phát triển giáo dục trong bối cảnh hiện nay, các giải pháp đề xuất và kiến nghị đưa ra tại Hội thảo sẽ giúp cho Học viện của chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035.

TS. Nguyễn Minh phong – Phó Vụ trưởng, Phó ban Tuyên truyền lý luận, Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ Báo Nhân dân trình bày tham luận

Hội thảo đã tập trung thảo luận về 3 vấn đề trọng tâm: Phát triển đào tạo đại học trong bối cảnh hiện nay; Chiến lược phát triển Học viện Tài chính đến năm 2030 và tầm nhìn 2035; cơ hội, thách thức và các giải pháp xây dựng chiến lược phát triển Học viện Tài chính. Có 07 tham luận đã được trình bày tại Hội thảo và đã nhận được nhiều ý kiến phản biện của đại biểu tham dự. Những tham luận và ý kiến đóng góp đều hướng đến việc phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục đại học nói chung, Học viện nói riêng và đưa ra những giải pháp cụ thể, toàn diện và tích cực nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục, NCKH, tạo nên sản phẩm đầu ra ngày càng có chất lượng cao, đáp ứng với tình hình mới.

TS. Nguyễn Đào Tùng – Phó Giám đốc Học viện Tài chính trình bày tham luận

Phát biểu kết luận, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ đã nhiệt liệt cảm ơn những đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý cho Hội thảo và khẳng định, Hội thảo đã chỉ ra được những vấn đề cần thiết để phát triển giáo dục hiện đại nói chung, Học viện nói riêng trong bối cảnh hiện nay, gồm các nội dung: Xây dựng Chiến lược phát triển phù hợp để tận dụng các cơ hội, vượt qua những khó khăn thách thức, phù hợp thực tiễn Việt Nam xu hướng phát triển của thế giới; đổi mới về quản trị đại học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ tâm, đủ tầm; hoàn thiện tổ chức bộ máy; giữ mối liên hệ với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên đã, đang, sẽ công tác tại Học viện; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động NCKH; tăng cường cơ sở vật chất phù hợp và đáp ứng nhu cầu sự phát triển Học viện; thường xuyên rà soát đổi mới nội dung chương trình theo hướng nâng cao thích ứng năng lực việc làm trong môi trường quốc tế, thúc đẩy sự sáng tạo và trải nghiệm của sinh viên. Từ đó, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của kinh tế trí thức và cuộc CM4.0; đẩy mạnh truyền thông, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Học viện.

Ban thư ký Hội thảo

Hội thảo là một trong những hoạt động thường xuyên về NCKH của Học viện Tài chính nhằm tập hợp những đóng góp và hiến kế của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý tâm huyết trong và ngoài Học viện hướng tới đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và quá trình toàn cầu hóa cũng như nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực quốc tế.

Các tham luận được trình bày tại hội thảo:

1. Phát triển đào tạo đại học trong bối cảnh hiên nay – GS.,TS. Ngô Thế Chi – Chủ tịch HĐBT Tạp chí NCTCKT.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo ở Học viện Tài chính giai đoạn 2019-201 và tầm nhìn đến năm 2015 - TS. Nguyễn Đào Tùng – Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

3. Chiến lược phát triển Học viện Tài chính đến năm 2030 và tầm nhìn 2015 - PGS.,TS. Bùi Văn Vần – Trưởng khoa TCDN.

4. Học viện Tài chính điểm đột phá cần có trong đào tạo đại học - TS. Nguyễn Minh phong – Phó Vụ trưởng – Phó ban Tuyên truyền lý luận, Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ Báo Nhân dân.

5. Nâng cao chất lượng đào tạo – yếu tố quyết định trong việc nâng cao giá trị thương hiệu Học viện Tài chính – PGS.,TS. Đào Thị Minh – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính.

6. Trao đổi về định hướng nhằm nâng cao Ranking tại Học viện Tài chín giai đoạn hiện nay - PGS.,TS. Chúc Anh Tú, Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Học viện Tài chính.

7. Tự chủ đại học ở Việt Nam: Nhận thức và kiến nghị đối với Học viện Tài chính - PGS.,TS. Mai Ngọc Anh – Trưởng khoa Kế toán.

Một số hình ảnh khác:

 Đại biểu trình bày tham luận và phát biểu tại Hội thảo

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 341

Danh sách liên kết