Tìm
English
Thứ hai, 01/02/2021 - 16:59

Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp
Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ban CTCT&SV (Tổng hợp). Nguồn TTXVN.
Số lần đọc: 273

Danh sách liên kết