Tìm
English
Thứ năm, 06/05/2021 - 19:26

Học viện Tài chính tích cực, chủ động chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
(HVTC)- Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thời gian qua, Học viện Tài chính đã tích cực triển khai công việc chuẩn bị, góp phần đảm bảo thành công của ngày bầu cử và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính – Trưởng ban chỉ đạo tuyên truyền phục vụ bầu cử  ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì Hội nghị triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử (9/4/2021)

Tích cực, chủ động chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu trong cuộc họp của Tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 14/4/2021 tại Học viện Tài chính)

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Cùng với thành công của đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt và toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử. Điểm mới trong công tác tổ chức bầu cử lần này, Học viện không tổ chức điểm bỏ phiếu riêng cho CBVC và sinh viên mà phối hợp với phường Đức Thắng để tổ chức điểm bỏ phiếu của tổ án dân số 6 (gồm dân cư địa bàn tổ dân phố và sinh viên nội trú tại KTX Học viện.

 Đ/c Nguyễn Đào Tùng – Phó Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi bỏ phiếu cho sinh viên

Các bước chuẩn bị bầu cử được Đảng ủy, Ban Giám đốc thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và lịch công tác bầu cử, đồng thời chủ động, linh hoạt theo tình hình thực tiễn của Học viện, của địa phương cũng như diễn biến của dịch bệnh Coivd-19.

 Đồng chí Lưu Hữu Đức báo cáo về tình hình kê khai đăng ký địa điểm bỏ phiếu của sinh viên HVTC tại Hội nghị triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử (9/4/2021)

Ngay từ đầu tháng 3, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu nhân sự tham gia tổ bầu cử số 6 của phường Đức Thắng. Đồng thời Học viện có các văn bản hướng dẫn để CBVC, sinh viên Học viện hiểu về quyền, trách nhiệm của công dân, đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri theo HKTT hoặc nơi tạm trú. Riêng với sinh viên nội trú tại KTX Học viện, Học viện đã triển khai các nội dung trên đến từng phòng, đảm bảo 100% sinh viên nội trú KTX thực hiện kê khai đăng ký cũng như nắm bắt các nội dung về bầu cử.

Học viện đã tiến hành lập danh sách kê khai  đăng ký bỏ phiếu tại tổ khu vực bỏ phiếu số 6 của cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện Tài chính thông qua ứng dụng Google form. Thông qua đó, thống kê được danh sách nơi đăng ký bầu cử của gần 17.000 sinh viên, trong đó có 1.046/1.500 sinh viên nội trú KTX Học viện Tài chính chọn bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6.

 Học viện Tài chính phối hợp với UBND phường Đức Thâng trang trí và niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên ĐBHĐND quân Bắc Từ Liêm, HN tại sảnh Hội trường A1 Học viện – địa điểm bầu cử của khu vực bỏ phiếu số 6

Học viện phối hợp với Ủy ban bầu cử phường Đức Thắng trang trí và niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử theo đúng quy định tại sảnh Hội trường A1 Học viện – địa điểm bầu cử của tổ dân phố số 6.

Học viện chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo tốt nhất cho sinh viên thực hiện quyền bầu cử của mình – nhất là số sinh viên KTX đăng ký bầu cử tại của khu vực bỏ phiếu số 6.

Bên cạnh đó, ngoài tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban bầu cử các cấp, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Học viện được đặt lên hàng đầu, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để lan tỏa sâu rộng đến toàn thể CBVC và toàn thể sinh viên Học viện. Cùng với các bài viết trên cổng thông tin điện tử Học viện, có nhiều bài viết, clip được đăng tải trên các fanpages của CBVC, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện, các group hội, nhóm sinh viên và Hội đồng lớp trưởng sinh viên các khóa CQ55,56,57,58..., Học viện còn phát động và tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Những nội dung tuyên truyền này còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ của 29 chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Tài chính.

Linh hoạt và nhanh chóng ứng phó trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19

Đại diện lãnh đạo phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra việc trang trí và niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử theo đúng quy định tại sảnh Hội trường A1 Học viện – khu vực bỏ phiếu số 6

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 của Học viện nói riêng, cả nước nói chung đang vào giai đoạn nước rút. Đây cũng thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Hà Nội. Đối với CBVC Học viện, nhất là sinh viên, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nay kéo dài trong 04 ngày nên hầu hết sinh viên đã di chuyển về gia đình ở các địa phương. Để đảm bảo đúng tiến độ, luật định và kế hoạch cho công tác bầu cử cũng như đảm bảo quyền lợi bầu cử của sinh viên, Học viện đã chủ động, linh hoạt phương thức tổ chức gắn với công tác phòng dịch. Ngay trong ngày nghỉ lễ, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện họp bàn và ngày 1/5 đã quyết định chuyển hình thức học tập, hội họp sang hình thức trực tuyến từ ngày từ ngày 04/5 - 25/5/2021. Dự kiến trước sẽ có nhiều sinh viên có nguyện vọng thay đổi nơi đăng ký bầu cử do dịch bệnh và việc chuyển đổi sang học tập trực tuyến, Học viện đã tổ chức cho cán bộ, viên chức, sinh viên tiến hành thực hiện khai báo y tế và cập nhật lại thông tin về đăng ký nơi bầu cử thông qua ứng dụng Google form từ ngày 3/5. Đến ngày 6/5, đã có 3.700 sinh viên kê khai có nguyện vọng thay đổi nơi đăng ký bầu cử từ nơi tạm trú về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 Trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử giữ đại diện lãnh đạo UBND phường Đức Thắng và tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 6

Theo Hướng dẫn của Luật Bầu cử, để thay đổi nơi đăng ký bầu cử, cử tri phải đến nơi đã ghi tên vào danh sách cử tri xin cấp Giấy chứng nhận để cử tri đi bỏ phiếu ở nơi khác, sau đó nộp cho nơi đăng ký mới. Điều này sẽ dẫn đến việc cử tri là sinh viên đã đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú phải di chuyển từ các địa phương về Hà Nội và ngược lại. Riêng với con số 3700 sinh viên kê khai thay đổi nơi bầu cử này, sẽ phải di chuyển nhiều từ các địa phương về Hà Nội, đây là việc cần hạn chế trong giai đoạn dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Học viện Tài chính đã chủ động báo cáo và đề nghị Ủy ban bầu cử quận và phường có phương án hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên thực hiện quyền bầu cử của mình.

Cùng với đó, Học viện tiếp tục tăng cường các công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giảng viên, sinh viên hiểu và nắm rõ quy định về Luật Bầu cử, phấn đấu 100% cán bộ và sinh viên sẽ tham gia bầu cử.

Ngày bầu cử đang đến gần, công tác chuẩn bị để đảm ngày bầu cử thành công theo luật định và kế hoạch, cũng như đảm bảo những yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ động, linh hoạt và tích cực với sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên và sinh viên Học viện Tài chính.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 911

Danh sách liên kết