Tìm
English
Thứ hai, 02/08/2021 - 11:10

Học viện Tài chính đóng góp tích cực cho thành công các Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính và kiểm toán nội bộ khu vực công
(HVTC) - Với vai trò là một cơ sở đào tạo đại học có uy tín về kế toán – tài chính, cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội và có bề dày gần 60 năm, Học viện Tài chính đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự thành công của 02 Hội nghị trực tuyến vừa diễn ra mới đây vào cuối tháng 7.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bên cạnh công tác phòng chống dịch, thông qua hình trực tuyến, điểm cầu Học viện Tài chính đã tham gia chủ động và tích cực đóng góp, giải đáp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của các hội nghị này, đóng góp hiệu qủa cho việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và triển khai chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả trong các đơn vị nhà nước.

Hội nghị “Nâng cao chất lượng thông tin BCTC của đơn vị Kế toán Nhà nước, thông tin đầu vào lập BCTC Nhà nước”

Hội nghị ra ngày 20/7/2021 là chương trình sinh hoạt trực tuyến toàn quốc lần thứ 5 do  Câu lạc bộ (CLB) Kế toán trưởng toàn quốc tổ chức.

Tham dự chương trình có sự tham gia của ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán (Cục QLKT); Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục QLKT, chủ nhiệm CLB Kế toán trưởng toàn quốc; Ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán kiểm toán Việt Nam; Các diễn giả, chuyên gia:  Bà Đoàn Thu Thủy, Uỷ viên Ban chủ nhiệm CLB Kế toán trưởng toàn quốc; Phó Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước;  Bà Trần Thị Thu Hương – Hội viên CLB, Trưởng phòng kế toán Nhà nước; Cục Quản lý, Giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính;  PGS.,TS.NGƯT. Ngô Thanh Hoàng – Trưởng Ban Quản lý Khoa học – Phụ trách bộ môn kế toán công; – Học viên Tài chính; Bà Vũ Thị Thu Trang – Phó trưởng phòng Báo cáo Tài chính Nhà nước; Cục Kế toán Nhà nước – Kho bạc Nhà nước và các diễn giả từ các phòng, ban chuyên môn của Cục QLKT; KBNN và Học viện Tài chính cùng gần 1.000 Kế toán trưởng từ các đơn vị công trong phạm vi cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục QLKT cho biết, CLB Kế toán trưởng toàn quốc gồm các thành viên là các kế toán trưởng tại các doanh nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước trong đó có KBNN, các đơn vị dự toán các cấp từ địa phương đến trung ương. Đơn vị kế toán nhà nước hoạt động theo Luật Kế toán, các văn bản kế toán trong lĩnh vực công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý tài sản công và các cơ chế tài chính khác trong lĩnh vực công. Khung pháp lý về kế toán công hiện nay gồm Luật Kế toán năm 2015, Nghị định số 174/2016/ NĐ –CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hướng dẫn hạch toán mua sắm TSCĐ do NSNN cấp, hao mòn, trích khấu hao TSCĐ; các chế độ kế toán liên quan trong khu vực công. Tuy nhiên, với xu hướng hội nhập hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu triển khai Đề án Chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Việc ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công này được kỳ vọng sẽ đem lại những bước cải cách, bước tiến trong lĩnh vực kế toán công, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn kinh tế Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên chương trình thực hiện cho khu vực công với hai mục tiêu chính là trao đổi nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính tại các đơn vị kế toán, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho Kho bạc Nhà nước để phục vụ mục tiêu lập báo cáo tài chính Nhà nước. Các diễn giả và các kế toán tham dự trao đổi nhiệt tình, có trách nhiệm để làm rõ các vấn đề liên quan. Qua quá trình thảo luận, các bên sẽ bàn về việc cung cấp thông tin bổ sung; phương thức, rà soát điều chỉnh thông tin nếu có lên KBNN từ phía các đơn vị cấp dưới; tình hình thực hiện tiếp nhận thông tin lập báo cáo tài chính nhà nước từ các đơn vị cũng như quá trình rà soát, kiểm tra thông tin báo cáo tài chính nhận được từ các đơn vị từ phía KBNN.... Thông qua đó, Bộ Tài chính có thể nắm bắt được biến động trong hoạt động của các đơn vị về cơ chế, hoạt động lớn, từ đó thuyết minh được biến động về mặt tài chính tương ứng trên Báo cáo Tài chính.

Tại Hội nghị, các diễn giả từ Cục QLKT, KBNN đã trả lời cụ thể nhiều vướng mắc của các kế toán tham dự chương trình.

PGS.,TS.NGƯT Ngô Thanh Hoàng -Trưởng ban Quản lý Khoa học, Phụ trách bộ môn Kế toán công đã giải đáp rất nhiều các câu hỏi của các đơn vị kế toán trong phạm vi cả nước. Những câu hỏi về nội dung: Học phí và cấp bù học phí hạch toán vào nguồn phí được khấu trừ để lại hay vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Học phí của các đối tượng an sinh xã hội được Nhà nước cấp bù; nguồn thu này của các trường học không được vào tài khoản ngân hàng thương mại mà cần chuyển vào Kho bạc Nhà nước…. PGS.TS.NGƯT Ngô Thanh Hoàng đã hướng dẫn các đơn vị tham khảo kỹ các nội dung của Luật phí số 97/QH/2015 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ có hiệu lực vào ngày 15/08/2021 tới đây, để thực hiện đúng theo các quy định đã có, và linh hoạt xử lý áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào việc cung cấp các dịch vụ đối với các đối tượng sử dụng dịch vụ công. PGS.,TS.NGƯT. Ngô Thanh Hoàng đã chia sẻ về tính chủ động linh hoạt trong các tình huống, áp dụng tài chính số, công nghệ thông tin vào xử lý các tình huống được sử dụng trong đơn vị Học viện Tài chính làm ví dụ minh họa, rõ hơn cho các đơn vị;

Đặc biệt là đối với vấn đề về lập Báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán cấp 1 có các đơn vị phụ thuộc, PGS.,TS.NGƯT. Ngô Thanh Hoàng đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động liên doanh liên kết của các đơn vị trong phạm vi cả nước. Đây là một trong những chủ đề khó và mang tính thời sự trong giai đoạn gần đây. PGS.,TS.NGƯT. Ngô Thanh Hoàng đã hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện, nêu ra các rủi ro pháp lý có thể gặp phải nếu các đơn vị hạch toán không tìm hiểu kỹ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, phân loại các trường hợp xảy ra trong hoạt động liên doanh liên kết và hướng kế toán xử lý khi gặp các tình huống phát sinh liên doanh liên kết tạo ra pháp nhân mới hoặc không hình thành nên pháp nhân mới thì hạch toán kế toán như thế nào. Đây không chỉ là các vấn đề liên quan đến các đề án cần được cấp phép bởi các đơn vị chủ quản đối với hoạt động liên doanh liên kết mà các chủ tài khoản, kế toán trưởng cần đặc biệt quan tâm đến các điều khoản ghi rõ trong hợp đồng về các bên tham gia hoạt động liên doanh liên kết (về việc phân chia kết quả kinh doanh, các khoản mục chi phí, tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hình, việc thành lập các đơn vị định giá lại tài sản hữu hình, vô hình, tài sản bằng tiền, tài sản không bằng tiền... ) trong hoạt động liên doanh, liên kết. Diễn giả cũng làm rõ thêm các vấn đề trong thông tư, nghị định liên quan đến việc tính khấu hao của tài sản cố định hữu hình, vô hình tại các đơn vị trong cả nước trong suốt thời gian tham dự Hội nghị trực tuyến.

Tại Hội nghị, các bên  trao đổi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu lập các chỉ tiêu trong BCTC Nhà nước để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo việc lập BCTC không chỉ đơn thuần là việc tổng hợp BCTC Nhà nước trên cơ sở cộng cơ học các số liệu tại các đơn vị mà còn tính đến việc cân đối, logic giữa các số liệu, ý nghĩa các con số trong từng kỳ báo cáo... Cục trưởng Cục QLKT cũng cho biết sau Hội nghị trực tuyến, các ý kiến vướng mắc sẽ được tổng hợp, trình Bộ Tài chính hướng tháo gỡ.

Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả dành cho khu vực công"

Hội nghị diễn ra ngày 28/7/2021, do Bộ Tài chính và Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA), Tổ chức Đào tạo Smart Train đồng tổ chức.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính, có ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính). Tại các điểm cầu có sự tham dự của bà Lily Bi - Phó Chủ tịch cấp cao về Phát triển Toàn cầu và Chứng chỉ, Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ; ông Anthony Pugliese - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ cùng với sự tham gia của các diễn giả và khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...

Tại điểm cầu Học viện Tài chính có sự tham gia của: PGS.,TS. NGƯT. Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện Tài chính;  PGS.,TS. NGƯT. Ngô Thanh Hoàng - Trưởng ban Quản lý Khoa học cùng các giảng viên Học viện Tài chính.

Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan khắc phục những khó khăn, bỡ ngỡ của giai đoạn đầu triển khai chức năng kiểm toán nội bộ. Hội nghị là cơ hội đặc biệt để cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan có dịp tiếp cận thông tin, chính sách, kinh nghiệm khi giao lưu, đối thoại đa chiều cùng với các chuyên gia cấp cao từ Bộ Tài chính, Hiệp hội nghề nghiệp quốc tế, Tổ chức đào tạo chuyên nghiệp…

Tại Hội nghị, các diễn giả trình bày về việc tổ chức triển khai công tác kiểm toán nội bộ trong khu vực công theo quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP; Xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả trong khu vực công ở Việt Nam; Kinh nghiệm triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ thành công trong khu vực công ở Indonesia; Sổ tay hướng dẫn triển khai kiểm toán nội bộ cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố và tọa đàm trao đổi về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các đơn vị công...

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục QLKT đã khẳng định hội nghị sẽ giúp các đại biểu nắm rõ các n guyên tắc về tổ chức bộ máy, kỹ thuật, các giải pháp nghiệp vụ và đặc biệt là tìm hiểu rõ hơn kinh nghiệm của các đơn vị đã triển khai kiểm toán nội bộ thành công tại Việt Nam và các nội dung khác

Ông Vũ Đức Chính đã đề nghị các đại biểu sau khi tiếp nhận thông tin sẽ báo cáo lãnh đạo đơn vị quan tâm hơn đến hoạt động liên quan tới triển khai mô hình kiểm toán nội bộ; đồng thời bố trí nguồn lực về tài chính, con người để triển khai thành công theo hướng đảm bảo tính độc lập, từ đó mang lại hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán trình bày về các nội dung: quy định pháp luật về kiểm toán nội bộ trong khu vực công, tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP; nêu những điểm cần lưu ý khi triển khai; tình hình triển khai của Bộ Tài chính đối với hoạt động kiểm toán nội bộ.

Bà Nhung cho biết, từ năm 1997, Bộ Tài chính đã ban hành quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ cho nền kinh tế quốc dân, chỉ áp dụng cho khối doanh nghiệp nhà nước, chưa có kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính. Năm 2005, Luật Kiểm toán nhà nước có điều khoản cho các đơn vị sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên thực tế không có nhiều đơn vị có thể tổ chức được bộ phận kiểm toán nội bộ.

Theo bà Nhung, qua quá trình đánh giá lại, khi sửa Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, thì điều khoản liên quan tới kiểm toán nội bộ trong khu vực công không còn quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước.

Năm 2015, Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung điều khoản về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, theo đó Nghị định số 05 và các văn bản hướng dẫn ra đời.

Tại hội nghị, các diễn giả đã có các bài thuyết trình về: tổ chức triển khai công tác kiểm toán nội bộ trong khu vực công theo quy định của Nghị định số 05; xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả trong khu vực công ở Việt Nam; kinh nghiệm triển khai chức năng kiểm toán nội bộ thành công trong khu vực công ở Indonesia; sổ tay hướng dẫn triển khai kiểm toán nội bộ cho bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố.

PGS.TS.NGƯT Ngô Thanh Hoàng - Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Phụ trách chuyên môn Bộ môn Kế toán Công, Học viên Tài chính đang giải đáp thắc mặc tại Hội nghị khoa học.

Một số hình ảnh các hội thảo Khoa học:

Hội nghị “Nâng cao chất lượng thông tin BCTC của đơn vị kế toán nhà nước, thông tin đầu vào lập BCTC nhà nước.”

 PGS.,,TS.NGƯT Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện Tài chính; PGS.,TS.NGƯT Ngô Thanh Hoàng- Trưởng ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính trình bày tại hội thảo khoa học về các câu hỏi của các kế toán, kiểm toán tham gia tại hội thảo khoa học ngày 20/7/2021.

Các diễn giả tham gia hội thảo Khoa học ngày 28/7/2021

Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán và Kiểm toán trình bày về kiểm toán nội bộ trong khu vực công theo quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP.

Ông Ahmad Fuad, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA tại Indonesia, chia sẻ Kinh nghiệm triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ thành công trong khu vực công ở Indonesia

Ông Hoàng Hùng – Chuyên gia NHTG hỗ trợ xây dựng NDD05, Phụ trách UBCK Gentis JCS, Chủ tích CGS Việt Nam- đang trình bày tại hội thảo khoa học

Ông Hồ Minh Thế - Vụ trưởng vụ Kiểm toán Nội bộ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán nội bộ tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Hội thảo khoa học.

Ban Quản lý khoa học
Số lần đọc: 613

Danh sách liên kết