Tìm
English
Thứ sáu, 31/12/2021 - 20:53

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Học viện Tài chính
(HVTC)-Hội nghị diễn ra vào sáng 30/12, tại trụ sở chính Học viện Tài chính (số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đến tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí: PGS., TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS., TS. Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Giám đốc Học viện; TS.GVCC. Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy các Chi bộ.

PGS., TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính và PGS., TS. NGƯT. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 do PGS., TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày và Báo cáo kiểm tra của UBKT Đảng ủy năm 2021 do  PGS., TS. NGƯT. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Giám đốc Học viện Tài chính trình bày.

 PGS., TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính,

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt. Theo đó, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn ra ngày càng phức tạp và khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội, Đảng bộ đã lãnh đạo Học viện đã phát huy thế mạnh, sự năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng; Vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ được nâng cao, phát huy sự năng động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Học viện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện mà trọng tâm là đào tạo, nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, giữ vững uy tín và thương hiệu Học viện. Đồng thời, dự thảo Báo cáo cũng xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số hạn chế, tiếp tục đổi mới trên mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tinh hình mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

PGS., TS. NGƯT. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Giám đốc Học viện Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo kiểm tra của UBKT Đảng ủy năm 2021

Dự thảo Báo cáo kiểm tra của UBKT Đảng ủy năm đã chỉ rõ: 29/29 chi bộ đã chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng viên các chi bộ có tinh thần đoàn kết nội bộ; Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm và thực hiện đúng Hướng dẫn Các quy định tại Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư và Quy định số 37 – QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị 05 - CT/TW, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, triển khai thực hiện kế hoạch năm “Dân vận” của Đảng ủy, đổi  mới sinh hoạt chi bộ, đang được triển khai tốt. Chấp hành chế độ thu, nạp đảng phí, lưu trữ tài liệu, ghi chép biên bản hội nghị, qui trình kết nạp đảng… nghiêm túc. UBKTĐU đã chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm, chủ động phân công, phân nhiệm các nhân sự cụ thể để thực hiện kế hoạch, chương trình đề ra. Dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2021 đồng thời, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện, yêu cầu của Đảng ủy, ủy Ban KTĐU cấp trên, Đảng ủy Học viện đã xây dựng nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2022.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp cho 2 dự thảo Báo cáo. Các ý kiến đều nhất trí cao với những nội dung đã được trình bày và bổ sung để hoàn thiện, làm rõ hơn những kết quả đạt được trên tất cả các mặt, nhất là sự chỉ chủ động, đạo nhanh chóng, kịp thời và sáng tạo của Đảng ủy để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện Tài chính trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp; Sự phối hợp nhịp nhàng của của các chi ủy cũng như sự đoàn kết, đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể Đảng viên đảng bộ Học viện Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đã nhất trí cao với các nội dung của các dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 cùng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể đảng viên dưới sự chỉ đạo thống nhất, chủ động, sáng suốt của Đảng ủy cũng như các ý kiến đóng góp cởi mở, thẳng thắn của các đại biểu tại Hội nghị. Theo đó, Hội nghị đã làm việc nghiêm túc, các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đã hoàn thiện, bổ sung cho 2 dự thảo và hoàn thiện những định hướng, những giải pháp để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo Học viện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cũng như công tác kiểm tra đảng trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh về sự nhạy bén, chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, áp dụng thành tựu của cách mạng 4.0 để đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng chí mong muốn Đảng ủy Học viện tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống gần 60 năm qua của Học viện cũng như những thế mạnh, những thành tích đạt được, đoàn kết khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn trong năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, PGS., TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính đã cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để  bổ sung, hoàn thiện Báo cáo. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ cam kết và kêu gọi toàn thể các chi bộ, toàn thể đảng viên nỗ lực hoàn thành xuất sắc, toàn diện và triệt để những nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn của năm 2022.

Một số hình ảnh khác

 PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Bài: Ban CTCT&SV; Ảnh: Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 1152

Danh sách liên kết